• Dzisiaj jest środa, 28/09/2022

  Dzisiaj są imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Montaż instalacji fotowoltaicznych - RPO WSL 2014-2020 - projekt zawieszony

Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
Instalacje fotowoltaiczne

 

Aktualizacja 23.05.2019 r. - Wyniki konkursu

W dniu 22.05.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował wyniki naboru wniosków konkursowych, w którym uczestniczyła Gmina Bestwina. Na 104 pozytywnie ocenione projekty zaledwie 4 uzyskały dofinansowanie ze względu na limit środków w konkursie. W grupie dofinansowanych projektów niestety nie znalazła się nasza gmina. W związku z powyższym przedmiotowy projekt zostaje zawieszony, a wszystkie zawarte umowy przedwstępne, zgodnie z warunkiem określonym w umowie, zostają rozwiązane. Urząd Gminy będzie czynił starania w celu pozyskania innego źródła finansowania dla projektu.
Szczegółowa lista projektów dostępna jest na stronie Instrytucji Zarządzającej.

Aktualizacja 30.04.2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (IZ RPO WSL 2014-2020) informuje, iż z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z kwietnia 2019 r. na maj 2019 r.

Aktualizacja 29.03.2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.

Aktualizacja 28.02.2019 r.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii zostało przesunięte na marzec 2019 r. 

Aktualizacja 28.01.2019 r.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii zostało przesunięte na luty 2019 r. 

Jednocześnie przypominamy, że nadal można składać deklaracje udziału w projekcie na listę rezerwową. Deklaracje można dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Bestwina, pokój nr 7, lub w wersji elektronicznej (skan podpisanej deklaracji) na adres e-mail: fundusze@bestwina.pl.

Aktualizacja 26.11.2018 r.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii zostało przesunięte na styczeń 2019 r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z założeniami POE 2014-2020 Gmina Bestwina przystąpiła do przygotowania projektu montażu instalacji fotowoltaicznych (wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej) na indywidualnych budynkach mieszkańców Gminy. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na chwile obecną Gmina Bestwina przyjmuje wtępne deklaracje udziału w projekcie, zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej. Na ich podstawie przeprowadzone zostaną szczegółowe analizy techniczne możliwości wykonania instalacji w danym budynku i kwalifikacja uczestnika do udziału w projekcie. Deklaracje można składać od dnia 18 października 2017 do 18 grudnia 2017 w Urzędzie Gminy Bestwina, pokój nr 7 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres ankiety@ekocde.pl.

Ważne informacje o projekcie:

 • dofinansowanie w projekcie wyniesie do 85% wydatków kwalifikowalnych, a wkład własny zapewniany przez uczestników wynosi minimum 15% wydatków kwalifikowalnych + podatek VAT od dotacji ze środków UE, powiększony o podatek VAT od łącznej kwoty wkładu własnego (8% dla budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2, 23% dla budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 lub w przypadku montażu instalacji na gruncie lub budynku gospodarczym)

 • aby wziąć udział w projekcie budynek musi być zamieszkały, a energia elektryczna zużywana na potrzeby własne

 • moc instalacji dla danego budynku zostanie dobrana indywidualnie na podstawie bieżącego lub planowanego zapotrzebowania i nie może być przewymiarowana - cała produkowana energia powinna być zużywana w gospodarstwie

 • ze względu na terminy oceny wniosku o dofinansowanie i niezbędne procedury przetargowe, rzeczowa realizacja projektu planowana jest na rok 2019

 • w ramach projektu możliwe będzie dobranie instalacji o mocy od 3 do 5 kW.

 • w przypadku budynków z dachem pokrytym eternitem możliwość udziału w projekcie uzależniona jest od zobowiązania się właściciela budynku do wymiany pokrycia dachu w roku 2018

UWAGA: zmiana interpretacji podatkowych ws. dofinansowania indywidualnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE

Informacja dla mieszkańców

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 32 215 77 07 lub osobiście w Urzędzie Gminy Bestwina, pokój nr 7.

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera