• Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

    Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Adres: Kaniów ul. Młyńska (obok siedziby KOMBEST)

tel. 532 401 082

Godziny otwarcia:

- wtorek w godzinach 9:00 – 17:00
- środa i czwartek w godzinach 9:00 – 16:00
- sobota w godzinach 9:00 – 15:00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Odbierane są wyłącznie wysegregowane frakcje odpadów:

a) przeterminowane leki,
b) chemikalia, (farby, lakiery, smary, oleje, środki myjące, czyszczące, dezynfekujące i inne o działaniu łatwopalnym,
żrącym, drażniącym, trującym),
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony (z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i przemysłowych, ciągników) - w ilości 8 szt/rok,
g) odpady zielone (skoszona świeża trawa, liście, gałęzie z drzew i krzewów wyłącznie w formie zrębek, których wielkość nie będzie przekraczać 20 cm, pochodzące z terenów zielonych przylegających do budynku mieszkalnego, dla którego została złożona deklaracja, przy czym nie mogą one zawierać resztek jedzenia, ziemi i kamieni),
h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z prowadzenia drobnych robót wykonywanych własnymi siłami przez właściciela nieruchomości, nie wymagających pozwolenia/zezwolenia na budowę,
i) papier i tektura,
j) metal,
k) tworzywa sztuczne,
l) szkło,
m) odzież i tekstylia,
n) bioodpadów,
o) opakowania wielomateriałowe,
p) popiół,
q) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera