• Dzisiaj jest wtorek, 19/03/2019

    Dzisiaj są imieniny: Józefa, Bogdana

Czyste Powietrze


Smog  - nazwa powstała z dwóch angielskich słów smoke - dym i mog - mgła, jest mieszaniną dymu i mgły utrzymującą się nisko nad ziemią, powstaje w wyniku bardzo dużej emisji zanieczyszczeń do powietrza przy bezwietrznej pogodzie i tzw. inwersji temperatur (zaleganie z imnego powietrza nad powierzchnią ziemi). Smog wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie każdego z nas. W krajach Unii Europejskiej drobny pył zawieszony w powietrzu powoduje przedwczesną śmierć 400 tysięcy Europejczyków.

W 2016 r. według Światowej Organizacji Zdrowia na 50 miast o najbardziej  zanieczyszczonym powietrzu w Unii Europejskiej aż 30 znajduje się w Polsce.

W naszych warunkach blisko 60 % zanieczyszczeń powietrza powstaje w wyniku spalania paliw w gospodarstwach domowych. Winne są przede wszystkim złej jakości paliwa w kotłach starego typu tzw. kopciuchach.

Aby ograniczyć to zjawisko Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął Uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwałę antysmogową

Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje zakaz spalania w paleniskach domowych mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz biomasy o wilgotności powyżej 20 %.

Ponadto uchwała określa terminy, przed upływem których należy wymienić nieefektywne kotły i piece na spełniające wymagania  norm klasy 5 i ekoprojektu.

 

 

K O M U N I K A T

Urząd Gminy Bestwina informuje, że w związku z obowiązującym na terenie całego województwa śląskiego od 1 września 2017 r. zakazem spalania w paleniskach domowych paliw słabej jakości takich jak tzw. floty, muły węglowe, węgiel brunatny w bieżącym sezonie grzewczym prowadzone będą kontrole posesji w zakresie przestrzegania w/w zakazu.