• Dzisiaj jest środa, 28/09/2022

  Dzisiaj są imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Czyste Powietrze - Bestwina

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez  wymianę istniejących źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program dedykowany jest dla Beneficjentów będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziomy dofinansowania:

W programie Beneficjentów podzielono na trzy grupy intensywności dofinansowania:

- poziom podstawowy - roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł

- poziom podwyższony - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1564, 00  zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2189, 00  zł w gospodarstwie jednoosobowym

- poziom najwyższy - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Koszty kwalifikowane:

Pomocne strony internetowe:

Szczegółowe informacje dostępne:

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Krakowska 111  43-512 Bestwina
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00
tel. 32 215 77 22
e-mail: czystepowietrze@bestwina.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne zmiany!

 • Beneficjent uprawniony do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzyma prefinansowanie przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki)

 

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera