• Dzisiaj jest wtorek, 23/04/2024

    Dzisiaj są imieniny: Jerzego, Wojciecha

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Czyste Powietrze - Bestwina

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez  wymianę istniejących źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program dedykowany jest dla Beneficjentów będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziomy dofinansowania:

W programie Beneficjentów podzielono na trzy grupy intensywności dofinansowania:

- poziom podstawowy - roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł

- poziom podwyższony - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1894, 00  zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2651, 00  zł w gospodarstwie jednoosobowym

- poziom najwyższy - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Czyste Powietrze – koszty kwalifikowane, poziomy dofinansowania, program priorytetowy oraz łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Pomocne strony internetowe:

Szczegółowe informacje dostępne:

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Krakowska 111  43-512 Bestwina
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00
tel. 32 215 77 22
e-mail: czystepowietrze@bestwina.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne zmiany!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów
programu „Czyste powietrze”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA - wszystkie dotacje będą wypłacone

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie gminy Bestwina i innych gmin - Stan na dzień 31.03.2024r.

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera