• Dzisiaj jest wtorek, 06/06/2023

  Dzisiaj są imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumila

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Program Ograniczenia Emisji - informacje ogólne

W dniu 1 marca 2021 roku Rada Gminy Bestwina uchwałą nr XXIX/204/2021 przyjęła Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, a uchwałą nr XXIX/205/2021 zatwierdziła zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji w ramach Programu. Przyjęte dokumenty, po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i uzyskaniu prawomocność, pozwolą na realizację naborów wniosków już końcem marca 2021 r., a nabory obejmą wszystkie inwestycje dopuszczone w Programie tj.

 • wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe kotły węglowe spełniające normy 5-klasy oraz ekodesign (tylko w roku 2021) lub na nowe kotły gazowe
 • wymianę starych źródeł ciepła na gaz (starszych niż 10 lat) na nowe kotły gazowe
 • montaż instalacji fotowoltaicznych on-grid o mocy do 50 kW (2-10 kW w latach 2021-2022)

Dotacja dla każdego z powyżych typów inwestycji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych określonych w Regulaminie, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł.

Realizacja Programu będzie współfinansowana ze środków budżetowych Gminy Bestwina i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegółowe warunki dostępu, kryteria i zasady dofinansowania, jak również niezbędne dokumenty określone zostaną w Ogłoszeniu o naborze oraz Regulaminie.

Ważne informacje dotyczące programu:

 • dotacja nie jest udzielana na zakup kotła w nowych budynkach nieposiadających systemu ogrzewania;
 • prace zrealizowane przed zawarciem umowy nie mogą zostać rozliczone w ramach dotacji;
 • w ramach wizji lokalnej musi zostać stwierdzone posiadanie czynnego paleniska/palenisk na paliwa stałe lub starego pieca gazowego;
 • inwestycje można prowadzić dopiero po zawarciu umowy z gminą (złożenie deklaracji udziału w Programie nie oznacza zawarcia umowy),
 • dotację na montaż nowego kotła węglowego można uzyskać wyłącznie w  pierwszym roku realizacji Programu (2021), w kolejnych latach dofinansowany będzie wyłącznie montaż nowych kotłów gazowych;
 • dotacja na montaż instalacji fotowoltaicznej może być przyznana dla nowego budynku, ale ten musi być oddany do użytku i zamieszkany nie później niż do dnia złożenia rozliczenia;

Informacje oraz dostęp do dokumentów programowych można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina, osobiście w Urzędzie Gminy, telefonicznie pod numerem 32 215 77 07 lub mailowo pod adresem poe@bestwina.pl.

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera