• Dzisiaj jest poniedziałek, 04/12/2023

  Dzisiaj są imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Publiczny wykaz danych o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Spis kart informacyjnych dla dokumentów, których umieszczenie w wykazie jest obowiązkowe:

Karty A

 • karty informacyjne dla wniosku o wydanie decyzji
 • karty informacyjne dla wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • karty informacyjne dla wniosku o ustalenie programu dostosowawczego 

Karty B

 • karty informacyjne dla decyzji i postanowień
 • karty informacyjne dla wskazań lokalizacyjnych 

Karty C

 • karty informacyjne dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów 

Karty D

 • karty informacyjne dla polityk, strategii, planów lub programów 

Karty E

 • karty informacyjne dla raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • karty informacyjne dla analiz porealizacyjnych
 • karty informacyjne dla przeglądów ekologicznych
 • karty informacyjne dla raportów o bezpieczeństwie
 • karty informacyjne dla dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
 • karty informacyjne dla informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • karty informacyjne dla dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów 

Karty F

 • karty informacyjne dla prognoz oddziaływania na środowisko
 • karty informacyjne dla dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami RP, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • karty informacyjne dla opracowań ekofizjograficznych
 • karty informacyjne dla rejestrów substancji niebezpiecznych
 • karty informacyjne dla wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • karty informacyjne dla rejestrów poważnych awarii 

Karty G

 • karty informacyjne dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

Karty H

 • karty informacyjne dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia 

Karty I

 • karty informacyjne dla innych dokumentów 

>> WYKAZ <<

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera