• Dzisiaj jest wtorek, 26/10/2021

  Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
12 / 10 / 2021

XXXVI Sesja Rady Gminy

XXXVI Sesja Rady Gminy Bestwina
Tadeusz Czana ze Złotym Znakiem Związku OSP – nauczycielskie awanse i nagrody

Niewielu jest druhów, którzy otrzymali najwyższe strażackie odznaczenie, jakim niewątpliwie jest Złoty Znak Związku OSP. Jest ono nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, a ustanowione zostało w 1922 r. 11 października do grona odznaczonych dołączył Tadeusz Czana z Janowic, strażak bardzo zasłużony dla swojej jednostki, budowniczy Domu Strażaka, działacz społeczny. Druh Tadeusz posiada już prestiżowy medal im. Bolesława Chomicza, jest ponadto wpisany do Księgi Wyróżnionych dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego.

                Dekoracji podczas sesji Rady Gminy dokonali członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Janusz Pierzyna oraz wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, członek Zarządu Oddziału Powiatowego w Bielsku – Białej. Na sali w asyście pocztu sztandarowego obecna była liczna delegacja strażaków, w tym prezes Zarządu Gminnego OSP w Bestwinie Zygmunt Łukoś oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Bielsku -Białej Grzegorz Gawęda.

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej wójt Artur Beniowski wręczył pracownikom oświaty z gminy Bestwina akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jest to najwyższy stopień awansu zawodowego, jaki można uzyskać na poziomie gminy. Osiągnęły go Panie: Magdalena Karkoszka, Sabina Bierońska, Alicja Szmagaj, Magdalena Nycz, Aleksandra Mąkosa. Przyznane zostały także nagrody wójta gminy Bestwina. Otrzymały je: Urszula Kraus (dyrektor ZSP Bestwina), Renata Cichowska – Gaździak (dyrektor ZSP Bestwinka), Anna Tomaszczyk (Bestwinka), Sonia Szalbot (Bestwina), Jolanta Kuczyńska (Janowice), Sabina Bierońska (Kaniów), Agnieszka Czylok (Kaniów).

Na sesję przybył również poseł na Sejm RP Przemysław Koperski. Parlamentarzysta złożył krótkie sprawozdanie ze swojej pracy w Sejmie, odniósł się również do bieżących problemów społecznych i politycznych. Radni mieli możliwość zadawania posłowi swoich pytań, z czego kilku z nich skorzystało.

                W dalszej części obrady przebiegały już zgodnie ze standardowym porządkiem. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył wójt Artur Beniowski: 1. Trwa budowa chodnika przy ul. Janowickiej w Janowicach. 2. Tegoroczna msza dożynkowa miała miejsce w kościele św. Józefa Robotnika w Janowicach. 3. 5 października odbyły się wybory Zarządu Gminnego OSP – prezesem został Zygmunt Łukoś. 6. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” obchodził 50 – lecie powstania, w części oficjalnej uczestniczył wójt razem z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem. 7. W Bestwinie rozegrano wojewódzki „Turniej Piłkarskich Janków”, dotychczas organizowany na Stadionie Śląskim. 8. Kończy się remont elewacji Muzeum Regionalnego w Bestwinie. 9. Został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych w przyszłym roku. Jeśli nie wzrosną ceny najczęściej oddawanych frakcji, istnieje duża szansa zmieszczenia się w kwocie płaconej dotychczas od jednego mieszkańca. 10 W Bestwinie zorganizowano punkt szczepień przeciw COVID-19. 11. Na boisku LKS Bestwina odbywały się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP. 12. Sołectwo Kaniów uzyskało tytuł Najpiękniejszej Wsi Województwa Śląskiego. Mieszkańcy obecni na zebraniu wiejskim przeznaczyli kwotę z nagrody na zakup mobilnej sceny dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie.

Intensywny pod względem wydarzeń czas obfitował w wiele ciekawych propozycji sportowych i kulturalnych niewymienionych w powyższym sprawozdaniu, należały do nich Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzików w Kajak-Polo, samochodowy Rajd Śląska, imprezy w szkołach, w bibliotekach, w Muzeum Regionalnym.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
 2. Zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021;
 3. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów remontu drogi powiatowej, na zadanie pn.: „Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Bestwinie - na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do Szkoły Podstawowej”;
 4. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2022 roku;
 5. Określenia na 2022 rok stawek podatku od środków transportowych;
 6. Przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”;
 7. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
 8. Rozpatrzenia petycji z dnia 13 września 2021 r.

Jeśli chodzi o uchwałę 4 i 5, należy odnotować wzrost obydwóch stawek podatku o 3,5%

Więcej zdjęć - GALERIA

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera