• Dzisiaj jest niedziela, 18/04/2021

  Dzisiaj są imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
30 / 03 / 2021

XXX Sesja Rady Gminy Bestwina

29 marca radni gminy Bestwina głosowali łącznie nad 16 uchwałami, przy czym przyjęto 15 z nich. Tak jak w ubiegłych latach, zrezygnowano z wyodrębniania tzw. funduszu sołeckiego. Wójt Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym: 1. Trwa realizacja inwestycji: budowa skateparku w Kaniowie, termomodernizacja przedszkola w Janowicach i remont przedszkola w Kaniowie. 2. Został ogłoszony przetarg na budowę chodnika przy ul. Janowickiej – od zakończenia istniejącego chodnika do granicy z miastem Bielsko – Biała. 3. Został ogłoszony przetarg na remonty cząstkowe; gmina jest na etapie wyboru firm obsługujących ją w zakresie bieżącego utrzymania w obecnym roku. 4. Po długotrwałych procedurach został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów z posesji. 5. Od 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny. Spis ten jest obowiązkowy, najpierw na zasadzie samospisania, później w teren ruszą rachmistrzowie. Informacje podawane są na bieżąco w gminnych kanałach komunikacyjnych. Wójt zaapelował do mieszkańców o dokonywanie samospisu, co pozwoli na szybsze zakończenie całej procedury.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
 2. Zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021.
 3. Zmiany Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie w kwocie 1 000 000,00 zł.
 4. Zmiany Uchwały Nr IV/23/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 - etap III - edycja 2019 w kwocie 500 000,00 zł.
 5. Zmiany Uchwały Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 - etap IV - edycja 2020 w kwocie 500 000,00 zł.
 6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 2020 rok.
 7. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2022.
 8. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku – uchwała niepodjęta.
 9. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 10. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – Etap 2.
 11. Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina w zakresie utrzymania zieleni niskiej.
 12. Określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Bestwina w 2021 r.
 13. Określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina w roku 2021r.
 14. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina.
 15. Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina na lata 2021-2023,
 16. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

- Uchwała nr 8 nie została podjęta – Za głosowało 3 radnych, przeciw 9, wstrzymało się 2 a 1 osoba była nieobecna. W uchwale nr 9 Za podjęciem (czyli niewyrażeniem zgody na wyodrębniane funduszu) głosowało 9 radnych, przeciw 3, wstrzymało się 2, nieobecni – 1.

- W roku 2021 sezon kąpielowy na terenie gminy Bestwina trwać będzie od 12 czerwca do 5 września.

Wójt Artur Beniowski oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik złożyli na koniec sesji wszystkim mieszkańcom życzenia radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

 

Opracowanie: Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera