• Dzisiaj jest sobota, 21/05/2022

  Dzisiaj są imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
17 / 01 / 2022

XL Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Bestwina,

która odbędzie się dnia 24 stycznia 2022 roku o godz. 15:30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Stałych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1) Uchwala w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
  2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022
  3) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 - etap II - edycja 2022 w kwocie 500 000,00 zł
  4) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/286/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/285/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
  6) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/287/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
  7) Uchwała w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
  8) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2022 rok
 6. Informacje bieżące.
 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Stanclik

 

GALERIA ZDJĘĆa

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera