• Dzisiaj jest wtorek, 23/04/2024

    Dzisiaj są imieniny: Jerzego, Wojciecha

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
02 / 04 / 2024

Wywiad z wójtem Arturem Beniowskim

O zmianach i kontynuacji – wywiad z wójtem Arturem Beniowskim

Minęła kolejna kadencja samorządu lokalnego, przed nami wiosenne wybory Wójta i Rady Gminy. Jak się okazuje – dla wójta Artura Beniowskiego była to kadencja ostatnia w tej roli. Pod pewnymi względami różniła się od poprzednich. Proszę wskazać najważniejsze różnice.

Mogę wskazać trzy podstawowe aspekty które uczyniły kadencję tak wyjątkową. Pierwszy – to pandemia koronawirusa wyznaczająca wielomiesięczny okres zastoju; drugi temat to wojna, jaka wybuchła w Ukrainie w 2022 r., jej konsekwencje odczuła gospodarka na świecie, w Europie, ale także i w gminie. Mówię zwłaszcza o opóźnieniu w pozyskaniu środków zewnętrznych. Trzecim aspektem jest przesunięcie – i to dwukrotne – wyborów samorządowych. Kadencja zgodnie z przepisami powinna skończyć się w roku 2022, trwa zatem blisko 6 lat… Oczywiście fakt, że jest to moja ostatnia kadencja, również wpływa na jej wyjątkowość. Decyzja, jaką podjąłem nie była łatwa, ale zmiany wskazane są w każdym zakresie, także pod względem stanowisk kierowniczych. Myślę, że teraz jest najwłaściwszy moment, aby coś w swoim życiu zmienić.

W roku 2012 został Pan wójtem po niespodziewanej śmierci poprzednika, Stefana Wodniaka. Jak od tego czasu postrzega Pan rozwój swój jako samorządowca na tle rozwoju gminy Bestwina? Jakie były najważniejsze cele które Pan sobie wytyczył?

Rzeczywiście, moje objęcie fotela wójta po zmarłym poprzedniku nie było siłą rzeczy planowane. Podjąłem się jednak tej roli, a społeczeństwo mi zaufało i trzykrotnie powierzyło mandat. Z pewnością był to czas nieustannego rozwoju jako samorządowca, choć muszę wspomnieć, że od 2006 r. byłem zastępcą wójta, a od roku 2001 pracowałem w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. W zasadzie całe moje życie zawodowe było związane z samorządem, z różnego poziomu urzędami. Starałem się przez lata dawać z siebie maksymalnie dużo – nie mnie oceniać, na ile się to udało. Nie mogę jednak zarzucić sobie stania w miejscu lub wręcz cofania się.

                Celów, które sobie wytyczyłem, było całkiem sporo. Mogły być one realizowane wtedy, gdy pojawiała się możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Priorytety wyznaczał rząd czy też dostępne w danym momencie na jakieś zadania fundusze. Dla mnie ważna stała się poprawa bezpieczeństwa w gminie Bestwina – myślę np. o budowie chodników, na koniec tej kadencji praktycznie przy większości dróg głównych, przelotowych czy wylotowych te chodniki są, a gdzie ich brakuje, mamy kolejne projekty.

Drugim flagowym celem była infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Wspomnę, że przy każdej szkole istnieją hale czy też sale gimnastyczne, zmodernizowaliśmy tereny rekreacyjne, w Bestwinie jest bieżnia lekkoatletyczna… możliwości rozwoju i spędzania czasu na świeżym powietrzu i pod dachem stale się powiększają, kolejne projekty są przewidziane do realizacji.

Także obiekty kubaturowe na terenie gminy Bestwina prezentują bardzo dobry stan. Większość przeszła termomodernizację, a to nie tylko poprawia bilans energetyczny, ale również ich estetykę.

Niezmiernie cieszy fakt, że nasze jednostki OSP są zaopatrzone w wysokiej klasy samochody i pozostały sprzęt. Każda z jednostek jest w pełni przygotowana do przeciwdziałania pożarom i zagrożeniom miejscowym, wszędzie druhny i druhowie dysponują komfortowymi szatniami i innymi pomieszczeniami służącymi spełnianiu zadań statutowych, także jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży.

                W kwestii gospodarki wodno-kanalizacyjnej zamierzeń było więcej, lecz – jak wielokrotnie wspominałem – nie jesteśmy w stanie ich realizować bez środków zewnętrznych. Dokumentacyjnie jesteśmy przygotowani na budowę sieci kanalizacyjnej w południowej części Bestwiny i w sołectwie Janowice; na terenie sołectwa Kaniów obecnie realizowany jest projekt z PROW-u, czyli budowa kanalizacji w rejonie ujęcia wody pitnej. Mamy nadzieję, że zapóźnienia nadrobimy z pomocą środków, na jakie czekamy i które wkrótce powinny do nas dotrzeć. To samo dotyczy kwestii wodociągów, bezsprzecznie trzeba przyspieszyć realizację zadań związanych z ich wymianą. Od wielu lat realizujemy program wymiany pieców, dofinansowanie do fotowoltaiki, a także usuwanie azbestu.

Niedawno miał miejsce jubileusz 25-lecia powiatu bielskiego, w którego strukturach działa gmina Bestwina. Jakie wymierne korzyści ze współpracy z samorządem powiatowym można wskazać?

Współpraca z powiatem układa się moim zdaniem dobrze, 25-lecie było podsumowaniem tego, co udało się – także przy wkładzie gminy Bestwina – osiągnąć przez ćwierć wieku. W naszej gminie współpraca oscyluje głównie wokół tematów drogowych, nie mamy bowiem prowadzonych przez powiat szkół albo szpitali. Owszem, polityka Zarządu Powiatu jest taka, że gminy partycypują w kosztach inwestycji powiatowych, ale skoro tak jest, zgadzamy się na to i dzięki przychylności Rady Gminy realizowaliśmy stosowne zadania. Cieszymy się, że zostały one podjęte.

Za nami otwarcie sali sportowej w Janowicach, inwestycji długo oczekiwanej i w tym sołectwie niezwykle potrzebnej. W planach także rozbudowa janowickiej szkoły. Bardzo proszę o krótkie omówienie tematu.

                Budowa tego obiektu była po prostu konieczna. Jako moment przełomowy, który dał „zielone światło”, określiłbym likwidację gimnazjów i powrót dzieci i młodzieży do ośmioletnich szkół podstawowych. W Janowicach funkcjonowała niewielka sala gimnastyczna, niespełniająca już żadnych norm pod kątem komfortu prowadzonych zajęć. Cieszę się, że za ponad 7 mln zł. inwestycja została sfinalizowana. W planach jest również rozbudowa szkoły, Janowice są bowiem sołectwem dynamicznie rozwijającym się. Projekt mamy gotowy, teraz trzeba dołożyć wszelkich starań, by pozyskać środki zewnętrzne i ruszyć z budową; powiększona szkoła rozwiąże choćby problem zmianowości zajęć.

W Ośrodku Zdrowia w Bestwinie jest już nowy dyrektor Czy w związku z tym mieszkańcy mogą liczyć na jakieś zmiany w zakresie opieki zdrowotnej?

                Pan doktor Marcin Bielarz z pewnością nie będzie dokonywał wielkiej rewolucji, choć zdajemy sprawę z pojawiających się skarg bądź głosów niezadowolenia na ten czy inny aspekt działalności SP ZOZ. Proszę pamiętać, że nasz ośrodek obsługuje ponad 6000 pacjentów, większość jednak chwali sobie placówkę. Nowy dyrektor poza oczywiście jakością leczenia stawiał będzie na dobry kontakt z pacjentem, na kulturalną i sprawną obsługę. Czas pokaże, czy będą jakieś zmiany co do dostępnej oferty, istniejące gabinety pozostaną, być może pojawią się nowe, m.in. kardiologiczny, gdyż tej specjalności lekarzem jest nowy dyrektor. Zależy to wszakże nie tylko od niego, ale na przykład od kontraktów z NFZ i dostępnych specjalistów.

Na wszystkich zebraniach wiejskich omówiono zrealizowane i planowane inwestycje. Co będzie wykonywane w najbliższym czasie?

Do tematów pojawiających się na zebraniach możemy łatwo wrócić przeglądając „Magazyn Gminny” lub naszą stronę internetową.        Niemniej jeszcze raz wspomnę o rozbudowie szkoły w Janowicach, rozbudowie i modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (m.in. sztuczne boisko w Kaniowie, wielofunkcyjne boisko w Janowicach, bieżnia i boisko przy szkole w Bestwince, modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Bestwinie, szykująca się termomodernizacja SP w Bestwinie). Co do dróg, mamy w planie wykonanie projektu i budowę chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku tartaku, kończymy projektowanie budowy chodnika przy ul. Olchowej w Bestwince, czekamy na pozwolenie na przebudowę ul. Kwiatowej w Bestwinie, trwa projekt budowy chodnika przy ul  Ludowej w Kaniowie. Jest wobec tego kontynuacja, w każdym sołectwie plany, zamierzenia – pracy dużo i nie ucina jej koniec kadencji.

Aby wójt mógł skutecznie wykonywać swoje zadania, potrzebne jest zrozumienie ze strony Rady Gminy. Jak wyglądała ta współpraca w mijającej VIII kadencji i w poprzednich?

                Na tę współpracę zawsze stawiałem, chociaż każdy z nas ma swoje wady i zalety, swoje własne priorytety wyznaczone choćby okręgami wyborczymi radnych. Jednym z moich atutów jest to, że potrafię rozmawiać i szukać kompromisu. Zawsze hołdowałem zasadzie, że dużo bardziej efektywna od sporu politycznego jest współpraca. Dziękuję w tym miejscu panu przewodniczącemu Jerzemu Stanclikowi i wszystkich radnym, że we wszystkim dostrzegali interes publiczny i wznosili się ponad lokalne podziały. Toczyły się oczywiście poprzedzające wykonywanie zadań dyskusje, spotkania w ramach komisji, wizje terenowe. To działało w obie strony – ja przekonywałem radnych, radni mnie.

Gmina Bestwina jest coraz bardziej widoczna na forum wojewódzkim i ogólnopolskim, mowa zarówno o zorganizowanych tutaj wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, sukcesach drużyn sportowych czy indywidualnych mieszkańców. Czy do wójta docierają sygnały zainteresowania naszą gminą z innych części Polski?

Tak, te wielkie sukcesy rozsławiają gminę poza jej granicami. Można o nich przeczytać w mediach, na przykład przy okazji konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. Strażacy i prężnie działające drużyny MDP zdobywają wysokie miejsca i tytuły mistrzowskie na prestiżowych zawodach, szeroko kojarzony jest UKS „Set” i kajak-polo, Orkiestra Dęta, Zespół Regionalny. Nie ma chyba miesiąca, w którym ktoś z naszych mieszkańców nie wyróżniłby się na arenie kulturalnej, sportowej i innej. Za to bardzo dziękuję, bo wiąże się to z ciężką pracą i z wyrzeczeniami.

Ostatnie pytanie – co dalej?

Moja decyzja jest taka, że to moja ostatnia kadencja jako wójta, ale z samorządem nie chcę się żegnać. W najbliższych wyborach startował będę do Rady Powiatu Bielskiego i jeśli uzyskam mandat, zamierzam pracować dla mieszkańców gmin Bestwina i Wilamowice. W tym miejscu serdecznie dziękuję każdemu, z kim miałem okazję pracować, spotykać się, działać. Jestem wdzięczny organizacjom, stowarzyszeniom, instytucjom i po prostu Wam wszystkim. Za niedociągnięcia wynikające nie ze złej woli, a z zaistniałych okoliczności – przepraszam.

Rozmawiał – Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆ

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera