• Dzisiaj jest wtorek, 19/03/2019

    Dzisiaj są imieniny: Józefa, Bogdana

19 / 04 / 2018

WIOSENNE PORZĄDKI – WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z wiosennymi pracami porządkowymi w ogrodach przypomina się o zakazie spalania  odpadów zielonych, takich jak np. trawa, suche liście. Zgodnie  z  ustawą o odpadach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina odpady zielone objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania i zabronione jest ich spalanie poza instalacjami i urządzeniami.  Zdecydowaną większość odpadów zielonych można poddać procesom kompostowania. Po roku, dwóch otrzymujemy pełnowartościowy kompost, którym możemy zasilić rośliny rosnące w naszym ogródku, bez konieczności stosowania sztucznych nawozów. Ponadto odpady zielone odbierane są w punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaniowie przy ul. Młyńskiej. Od II połowy kwietnia do 
I połowy października Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w środę, piątek
i sobotę  w godz. od 10 do 18. 

Spalanie odpadów zielonych, zwłaszcza wilgotnych powoduje powstawanie dymu zawierającego groźne dla zdrowia substancje, które w pierwszym rzędzie wdycha sam palący odpady a także jego domownicy i najbliżsi sąsiedzi. Za nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów zielonych można zostać ukaranym przez Policję mandatem karnym w wysokości do 500 zł. W związku z faktem, że dopiero niedawno zakończył się sezon grzewczy, w którym często oddychaliśmy powietrzem złej  jakości, warto jest cieszyć się czystym powietrzem na wiosnę. Zanieczyszczone powietrze powoduje wiele poważnych schorzeń. Zadbajmy razem o czystsze powietrze, bo nasze zdrowie jest najważniejsze.

GALERIA ZDJĘĆ