• Dzisiaj jest środa, 29/03/2023

    Dzisiaj są imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
14 / 03 / 2023

Termomodernizacja OSP Bestwinka - uroczystość zakończenia

„Kamień milowy” ochrony przeciwpożarowej
Termomodernizacja Domu Strażaka w Bestwince

                Strażacy w gminie Bestwina niewątpliwie posiadają nowoczesne samochody i znakomity sprzęt służący ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Sprzęt ten nie zdałby się na nic, gdyby nie można  było przechowywać go w odpowiednich warunkach. Poza tym druhny i druhowie muszą posiadać lokal, w którym mogliby spotykać się, przeprowadzać zebrania, zbiórki dla MDP i szkolenia. Dom Strażaka, remiza, służy wszystkim. Ten w Bestwince to miejsce imprez okolicznościowych, siedziba KGW, Spółki Wodnej, dawniej również filii bibliotecznej.

                Przeprowadzona termomodernizacja budynku OSP Bestwinka jest kolejnym „kamieniem milowym” w jego historii. Przywołujemy budowę strażnicy w latach 30 ubiegłego wieku, jej znaczną rozbudowę i oddanie do użytku w 1966, kolejne jubileusze jednostki. 13 marca przyszedł czas na uroczyste zakończenie inwestycji z udziałem zaproszonych gości.

Inwestycja doszła do skutku dzięki udziałowi w programie „Polski Ład”. Wykonania zadania podjęła się firma F.H.U. EUROBUD Piotr Szewczyk z Libiąża, nadzór inwestorski sprawowało przedsiębiorstwo  „Wojtyła Investments Sp.z.o.o”. Wartość robót budowlanych to 960 246,71 zł. (kwota brutto). W ramach zadania docieplone zostały ściany i dach, wymieniono pokrycie dachowe, okna i drzwi, wyremontowano kominy i wymieniono piec CO.

                W przemówieniach goście informowali o działaniach prowadzonych na rzecz ochotniczego pożarnictwa, przeznaczanych na ten cel środkach i czekających strażackie środowisko wydarzeniach, wspomniano m.in. o zaplanowanych na czerwiec wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych mających odbyć się w Bestwinie. Chwalono jednostkę w Bestwince, jej mobilność i wyszkolenie, z kolei przedstawiciele naszych gminnych władz samorządowych i sołeckich krótko zreferowali zrealizowane i bieżące inwestycje. Zapowiedziano dalsze prace związane ze strażnicą, szczególnie jeśli chodzi o salę widowiskową. Już zresztą strażacy mogą pochwalić się nowym biurem, mieszczącym zarazem siedzibę Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej.

Gospodarzem uroczystości był prezes OSP Bestwinka Grzegorz Gawęda. Oto goście obecni na otwarciu obiektu po termomodernizacji:

Politycy i samorządowcy: Poseł na Sejm RP Przemysław Drabek; wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, członkowie Zarządu Powiatu Bielskiego Dorota Nikiel i Grzegorz Gabor; wójt gminy Bestwina Artur Beniowski; przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik; wiceprzewodniczący Rady Gminy Bestwina Stanisław Nycz; radny powiatu bielskiego Łukasz Pasierbek radni gminy Bestwina Magdalena Wizner – Wilczek i Sławomir Walczak; sołtys Bestwinki Teresa Paruch – Ryś; kierownicy referatów, przedstawiciele jednostek samorządowych i pracownicy Urzędu Gminy Bestwina.

Z powodu rozlicznych obowiązków nie mógł być obecny minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, któremu również składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie związane z inwestycją.

Władze pożarnicze: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach, st. bryg. Rafał Świerczek; Komendant Miejski PSP w Bielsku – Białej Roman Marekwica, prezes ZOSP RP w Bielsku – Białej Stanisław Nycz; wiceprezes ZOSP RP w Bielsku – Białej i prezes Zarządu Gminnego PSP Zygmunt Łukoś, komendant gminny Grzegorz Owczarz, druhny i druhowie z gminy Bestwina.

Wykonawcy i nadzór: Piotr Szewczyk (wykonawca robót, firma F.H.U. EUROBUD); Marcin Nieckarz (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, firma Wojtyła Investments sp.z.o.o).

Więcej zdjęć - GALERIA

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera