• Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

    Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
22 / 05 / 2023

Sesja LVII/2023 - 29.05.2023

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Bestwina,
która odbędzie się dnia 29 maja 2023 roku o godz. 15:30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;

3) Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2022 rok;

4) Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bestwince, ul. Dworkowa 3;

5) Uchwała w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr LV/387/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2023r. dot. ustanowienia służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bestwina, położoną w Bestwinie przy ul. Krakowskiej;

6) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2022 za okres od 2021-2022;

7) Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;

8) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina;

9) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bestwina do realizacji projektu partnerskiego pn. "Twoja Energia z OZE w gminach partnerskich Wilamowice i Bestwina" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027;

10) Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bestwina wotum zaufania

  1. Omówienie Raportu o stanie Gminy za rok 2022
  2. Debata na temat Raportu o stanie Gminy za rok 2022

11) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2022 rok;

12) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 marca 2023r.;

13) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4.04.2023r. złożonej przez Pana Jacka K., w sprawie naruszenia przepisów §23 Statutu Gminy Bestwina.

5. Informacje bieżące.
6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik

GALERIA ZDJĘĆ

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera