• Dzisiaj jest wtorek, 23/04/2024

  Dzisiaj są imieniny: Jerzego, Wojciecha

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
30 / 01 / 2023

Sesja LIII/2022 - 6.02.2023

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Bestwina,

która odbędzie się dnia 06 lutego 2023 roku o godz. 16:15

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
     1) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2023 rok;
     2) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
     3) Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024;
     4) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina;
     5) Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu kosztów jednorazowego przewozu, o którym mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
    6) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja III 2023r.;
    7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności;
    8) Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych.
 5. Informacje bieżące.
 6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
 7. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Stanclik

GALERIA ZDJĘĆ

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera