• Dzisiaj jest wtorek, 23/07/2024

    Dzisiaj są imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
21 / 11 / 2022

Rodzina zastępcza - zostań superrodzicem

Rodzina zastępcza – o co właściwie chodzi i dlaczego byłbym dobrym rodzicem zastępczym?

Nie mamy zwykle świadomości, jak często i jak wielu rodziców słyszy w sądzie słowa: „Nie jesteście w stanie wychowywać swoich dzieci. Zostają one umieszczone w rodzinie zastępczej…”. Takich dzieci, wychowanków pieczy zastępczej z roku na rok przybywa.

Jak dzieci trafiają do rodzin zastępczych?

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest najczęstszym powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej i dotyka coraz więcej opiekunów. Na drugim miejscu wśród powodów, przez które małoletni wychowują się w środowisku zastępczym znajdują się: alkohol i narkotyki.

Trochę statystyki: ile rodzin zastępczych, ilu wychowanków – o jakich liczbach mówimy?

Pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, które odpowiada za organizację pieczy zastępczej w powiecie bielskim znajduje się obecnie aż 201 wychowanków, umieszczonych w 130 rodzinach zastępczych. Najmłodszy ma niespełna miesiąc, najstarszy – 25 lat. Dodatkowo 44 młodych osób przebywa w 3 całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka.

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej są czasowo lub na stałe pozbawione opieki rodziców. Niestety, tych drugich przypadków jest zdecydowanie więcej. Zbyt mało rodziców skutecznie walczy o swoje pociechy, odbierając im tym samym szczęśliwe dzieciństwo i zabierając tak ważne poczucie bezpieczeństwa. Z tego powodu potrzebujemy… was, kandydatów na rodzinę zastępczą. Takich rodzin jest wciąż za mało.

Kogo szukamy?

PCPR w Bielsku-Białej stale poszukuje rodzin zastępczych. Obecnie szukamy m.in. rodziny gotowej zaopiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością, które doświadczyło dużo złego ze strony swoich rodziców biologicznych. Teraz potrzebuje bezpiecznego środowiska, opieki i wsparcia nowych rodziców, którzy pokochają i zapewnią mu odpowiednie warunki do życia i rozwoju.

Dochodzimy więc do zasadniczego pytania – czym jest rodzina zastępcza
i jak nią zostać?

Rodzina zastępcza jest czasem danym rodzicom biologicznym na uporanie
się z dotychczasowymi problemami, które uniemożliwiają im sprawowanie opieki nad własnym dzieckiem.

Zostać rodzicem zastępczym, a więc spełniać stawiane przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymagania, wcale nie jest tak trudno, jak mogłoby się nam wydawać. Jednak wychowywanie dziecka w rodzinie zastępczej, to już zupełnie inna historia. Na pewno jest to niesamowita przygoda, której powodzenie zależy od naszego nastawienia, wcześniejszego przygotowania oraz naszych predyspozycji.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Kandydaci na rodzinę zastępczą powinni mieć przede wszystkim stabilną sytuację finansową, mieszkaniową i zdrowotną. Rodzinę zastępczą może tworzyć zarówno osoba samotna jak i małżeństwo. Wystarczy, że zgłosisz się do nas, a my poprowadzimy Cię przez wszystkie procedury.

Czy jest jakieś wsparcie dla rodzin zastępczych?

Ważnym aspektem bycia rodziną zastępczą są świadczenia otrzymywane od PCPR na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Świadczenia te są dostosowane do indywidualnej sytuacji przyjmowanego dziecka. Są one jednak stałe i wypłacane co miesiąc – wystarczają na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie.

Każda rodzina zastępcza powiatu bielskiego może także liczyć na wsparcie niematerialne, w takich formach jak: nieograniczona pomoc psychologiczna i pedagogiczna, współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje, czy możliwość uczestniczenia w spotkaniach indywidualnych i grupowych.  

Wyobrażenia kandydatów na rodziców zastępczych o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze często zbliżone są do filmów, czy seriali poświęconych tej tematyce. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Wiąże się z tym wszystko, czego można się spodziewać po obecności dziecka w naszym domu - są emocje, wzloty i upadki, porażki i satysfakcja.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na co dzień pracuje
z kandydatami na rodziców zastępczych oraz z już funkcjonującymi rodzinami zastępczymi. Jesteśmy obecni przy ich niewiarygodnych sukcesach, widzimy dzieci, które otrzymały szansę na normalne życie. Obserwujemy różne scenariusze – każdy przypadek jest inny, każdy jest wyjątkowy. Czasami zdarza się, że dziecko wychowywane w środowisku zastępczym wraca do swoich rodziców biologicznych, czasem dłużej pozostaje w rodzinie zastępczej.

Bardzo chętnie spotkamy się z wszystkimi osobami, które rozważają utworzenie rodziny zastępczej, odpowiemy na każde pytanie. Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem PCPR w Bielsku-Białej pod numerami telefonów: 729 857 735 lub 33/8136 930.

Możemy pomóc dziecku odbudować to wszystko, co zostało w jego życiu zburzone. Pamiętajmy, że to dziecko jest właśnie w najgorszym momencie swojego życia, a dzięki Tobie jego przyszłość może być tylko lepsza.

GALERIA ZDJĘĆ

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera