• Dzisiaj jest wtorek, 19/02/2019

    Dzisiaj są imieniny: Arnolda, Konrada, Marcelego

28 / 11 / 2018

Otwarcie "Rybaczówki" w Kaniowie

Budowa „Rybaczówki” jako obiektu promującego turystyczno – rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR

Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów

Zwiększenie atrakcyjności terenów Bielskiej Krainy i propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu, a także podejmowanie działan mających na celu ochronę środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z rybactwem poprzez budowę „Rybaczówki”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.
 

Wędkarze mają siedzibę! – „Rybaczówka” w Kaniowie

Zaledwie kilkaset metrów od kaniowskiego dworu – miejsca zamieszkania hodowcy Adolfa Gascha – powstała nowoczesna siedziba Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”. „Rybaczówka” została postawiona staraniem członków Stowarzyszenia i dofinansowana ze środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” w kwocie 150 tys. zł. (łącznie 308 tys.). Jak zapowiadają wędkarze, obiekt posłuży społeczności całej gminy Bestwina.

            Z chwilą przekształcenia w 2015 r. Sekcji Wędkarskiej w Stowarzyszenie im. A. Gascha, pomyślano od razu o budynku przeznaczonym do realizacji zadań statutowych. Przychylność Urzędu Gminy, członkostwo w LGR i zaangażowanie Zarządu w całą sprawę pozwoliło w 2017 r. w rozpoczęcie procedury przygotowania wniosku o dotację. W efekcie powstał projekt „Rybaczówki” opracowany przez pracownię Inwest-Bud z Czechowic – Dziedzic, później zaś wyłoniono wykonawcę: firmę „Proecology Buildings”, także z Czechowic – Dziedzic.

Prezes Stowarzyszenia Roman Sas tak mówi o zrealizowanej inwestycji: Nasza siedziba spełnia rolę zaplecza rekreacyjno – gospodarczego, ale także funkcję edukacyjną. Stowarzyszenie pragnie organizować wykłady i szkolenia dla młodzieży z zakresu ekologii i rybactwa na naszych terenach, wystawy i ekspozycje tematyczne. Planuje się również promocję wędkarstwa i prezentacje lokalnych produktów.

Podczas uroczystości otwarcia w dniu 28 listopada prezes nawiązał do zbliżającej się 40 rocznicy powstania sekcji wędkarskiej. Omówił historię powstania „Rybaczówki” i serdecznie podziękował za setki godzin zaangażowania, za społeczną pracę która pozwoliła wykonać więcej, niż przewidywał pierwotny projekt. Poświęcenia obiektu dokonał wikariusz z Kaniowa, ks. Maciej Pszczółka a wśród zaproszonych gości znalazł się prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” Zdzisław Bylok i dyrektor biura LGR Barbara Stepek. Władze gminy Bestwina reprezentował wójt Artur Beniowski ze współpracownikami z Referatu Służb Technicznych, jak również przewodniczący rady Gminy Jerzy Stanclik i radny Roman Pacyga. Nie zabrakło ciepłych słów dla wykonawców: państwa Joanny i Roberta Ochal z „Proecology Buildings” i dla inspektora nadzoru budowlanego Tadeusza Kwiatkowskiego. Przybyli sołtys Kaniowa Marek Pękala, dyrektor GOK Grzegorz Boboń, prezes LKS „Przełom” Kaniów Grzegorz Wieczorek i członkowie Stowarzyszenia: Janusz Niemiec, Wiesław Jaszek, Jerzy Zużałek, Edward Góra, Józef Jakubiec. Wszyscy oni poświęcili mnóstwo sił i czasu, by „Rybaczówka” mogła stanąć i służyć mieszkańcom. Każdy gość otrzymał w prezencie pamiątkową odznakę.

W budynku znajduje się sala spotkań, zaplecze socjalne, biuro i pomieszczenie gospodarcze. Znalazło się również miejsce na upamiętnienie Adolfa Gascha – hodowcy kaniowskiego karpia, praktyka i teoretyka rybactwa, autora fachowych artykułów i podręczników. Powierzchnia zabudowy obejmuje 96m² a kubatura – 224m³. W 2019 r. planowane jest zagospodarowanie przyległego terenu, ułożenie bruku, postawienie latarń, ławek i stołów, wybudowanie ogrodzenia.

Więcej zdjęć - GALERIA

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆ