• Dzisiaj jest wtorek, 23/04/2024

  Dzisiaj są imieniny: Jerzego, Wojciecha

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
26 / 03 / 2024

LXVIII Sesja Rady Gminy Bestwina

Nadszedł dzień, w którym Rada Gminy Bestwina VIII kadencji spotkała się w sali sesyjnej Urzędu Gminy po raz ostatni. Obrady w dniu 25 marca pełne były słów wdzięczności skierowanych zarówno w stronę władz samorządowych, urzędników  jak i mieszkańców. Wójt Artur Beniowski kwiaty oraz upominki otrzymał od radnych oraz od sołtysów, sam również dziękował za wieloletnią współpracę. Większość radnych będzie ubiegać się o ponowny mandat, ale z walki o niego zrezygnował przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk, który także serdecznie wszystkim podziękował.

Wójt Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym: 1. Finalizowany jest projekt kanalizacji w rejonie ujęcia wody pitnej w Kaniowie, w najbliższych dniach zostanie złożona dokumentacja do starostwa. 2. Przybliża się termin rozpoczęcia zadania budowy „dużej kanalizacji” w południowej części gminy. 3 Trwa projektowanie infrastruktury rekreacyjno – sportowej dofinansowanej z programu „Polski Ład”. 4. Rozpoczęły się remonty cząstkowe i inne prace na terenie sołectw. 5. Została wyremontowana ul. Pszczelarska, kończy się remont ul. Dworskiej i rozpocznie się remont ul. Jodłowej. 6. Poprzez Urząd Marszałkowski wójt odebrał na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej promesę na remont ul. Starowiejskiej (II etap). 7. Finalizowany jest projekt chodnika wzdłuż ul. Olchowej. 8. Również kończy się projekt odwodnienia Młynówki przy ul. Sportowej.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr LXV/444/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
 2. Zmiany Uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2024;
 3. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów remontu drogi powiatowej, na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4467S ul. Kościelna w Bestwinie”;
 4. Zmiany Uchwały Nr LXVI/448/2024 Rady Gminy Bestwina z dnia 29.01.2024 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 - etap IV - edycja 2024 w kwocie 500 000,00 zł;
 5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 2023 rok;
 6. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2025 roku;
 7. Przejęcia, na podstawie porozumienia, zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina, w zakresie utrzymania zieleni niskiej;
 8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszarów położonych w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Kaniów oraz Janowice;
 9. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina;
 10. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;
 11. Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina na lata 2024-2026.

Radni zdecydowali się na niewyodrębnienie funduszu sołeckiego, odrzucając stosunkiem głosów 12 „przeciw”, 2 „za” i jednym wstrzymującym się uchwałę, która wyodrębniałaby taki fundusz.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik uroczyście zamknął LXVIII sesję Rady Gminy Bestwina, zanim jednak to uczynił, ze strony wójta Artura Beniowskiego i prezydium Rady padły słowa życzeń wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich mieszkańców.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆ

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera