• Dzisiaj jest środa, 29/03/2023

    Dzisiaj są imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
31 / 01 / 2023

LII Sesja Rady Gminy Bestwina

Wręczenie odznaki „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” – roczne sprawozdania z działalności Komisji Stałych

Krew – życiodajny płyn, którego nie da się zastąpić niczym innym. O jego wartości przekonał się ten, kto kiedykolwiek przechodził transfuzję; kto znalazł się w sytuacji granicznej. W obliczu wojen, kryzysów i innych zagrożeń apel o oddawanie krwi wybrzmiewa z nową siłą i dlatego dobrze, że w gminach takich jak Bestwina istnieją Kluby  Honorowych Dawców Krwi. Na czele powstałego w 2008 r. Klubu HDK przy Urzędzie Gminny od samego początku stoi pan Jerzy Zużałek – na sesji w dniu 30 stycznia otrzymał on złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaczenie to wręczał Stanisław Baczyński – radny Sejmiku Województwa Śląskiego w asyście Bogdana Ogrockiego – Dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i wójta gminy Bestwiny Artura Beniowskiego, który w krótkim przemówieniu złożył gratulacje.

Jerzy Zużałek w roku 2021 nominowany był do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. J. Londzina. Oprócz działalności w zakresie krwiodawstwa angażuje się w inne inicjatywy społeczne, jest m.in. wiceprezesem UKS „Set” Kaniów, prezesem stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni”, aktywnym działaczem i promotorem sportu, skarbnikiem i sekretarzem Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”. Sztab WOŚP zarejestrowany przy Klubie Honorowych Dawców Krwi w Bestwinie to także godne pochwały dzieło: Jerzy Zużałek przy odbiorze odznaczenia podziękował wolontariuszom i mieszkańcom Bestwiny, Wilamowic i Hałcnowa za okazane serce: w roku 2023 padł rekord, zebrano kwotę 43 125,42 zł.  i 60 euro.

Cykliczne akcje krwiodawstwa w naszej gminie to zachęta do podzielenia się własną krwią – Jerzy Zużałek oddał już 45 litrów – jak wyznał, żałuje jedynie tego, że nie udał się do punktu poboru z chwilą ukończenia 18 roku życia. Odznaczenie potraktował jako wyróżnienie dla wszystkich, z którymi dane mu jest współpracować.

Podczas sesji głos zabrał prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”, Roman Sas. Poinformował o zrealizowaniu obszernego zadania związanego z budową nowej siedziby i zagospodarowania terenów pożwirowych wokół Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie. Przeprowadzona inspekcja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach była ostatnim etapem przedsięwzięcia; za całe okazane wsparcie Roman Sas podziękował wójtowi Arturowi Beniowskiemu, przewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Stanclikowi oraz wszystkim radnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył wójt Artur Beniowski: 1. Gmina przygotowywała się do przetargów, zapytań, podpisywania umów na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem gminy. 2. Trwała realizacja rozpoczętych inwestycji: budowa sali gimnastycznej w Janowicach remont ul. Sportowej w Bestwince, termomodernizacja budynku OSP w Bestwince. 3. Na terenie gminy w okresie ferii zimowych odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez różne podmioty: Urząd Gminy, GOPS, szkoły, GOK, biblioteki, kluby, stowarzyszenia, parafie itd. Udział wzięło kilkaset osób, wójt podziękował wszystkim zaangażowanym. 4. Urząd Gminy przygotowuje się do kontroli przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków – wynika to z ustawy.

Na sesji podsumowano całoroczne działania komisji stałych Rady Gminy Bestwina. Sprawozdania odczytali: W imieniu Komisji Rewizyjnej - radny Jerzy Borutka; w imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – radna Małgorzata Łukoś; w imieniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – radny Marek Szymański; w imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – radny Grzegorz Owczarz. Informacje uzupełnił przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik, który podał do wiadomości, że w roku 2022 odbyło się 12 sesji zwyczajnych i trzy nadzwyczajne.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

  1. Zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023
  2. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 - etap III - edycja 2023 w kwocie 500 000,00 zł.
  3. Przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w granicach administracyjnych gminy.
  4. Rozpatrzenia skargi z dnia 22.11.2022 r. złożonej przez Pana Jacka K., w sprawie naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Rada Gminy po rozpatrzeniu skargi na forum komisji uznała ją za bezzasadną).

W pierwszej w roku kalendarzowym sesji uczestniczyli sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa, a także radny Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera