• Dzisiaj jest wtorek, 26/10/2021

  Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
05 / 10 / 2021

Konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej informuje o  rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030".

Z treścią projektu „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 " można zapoznać się:

 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 (każdorazowo w sposób indywidualnie ustalony ze stroną: tel. 33 81 36 838,
  e-mail: anna.owcarz1@powiat.bielsko.pl)
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Powiatu Bielskiego

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia. 

 • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowskiej 40 
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: anna.owcarz1@powiat.bielsko.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Bielskiego.

GALERIA ZDJĘĆa

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera