• Dzisiaj jest środa, 28/02/2024

    Dzisiaj są imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
12 / 01 / 2024

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024r.

OGŁOSZENIE

                Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 571 ze zm.) oraz uchwały Nr LXIII/437/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 listopada 2023r.w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

w dniu 12.01.2024 roku pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się :

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina

- BIP Urzędu Gminy Bestwina w zakładce /Gospodarka/Organizacje Pozarządowe/ Współpraca z Organizacjami   Pozarządowymi - 2024r.

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bestwina.

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024, działając na podstawie art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert.

GALERIA ZDJĘĆ

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera