• Dzisiaj jest wtorek, 06/06/2023

    Dzisiaj są imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumila

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
12 / 01 / 2022

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022r.

OGŁOSZENIE

                Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm.) oraz uchwały  Nr XXXVI/271/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 października 2021r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza w dniu 12.01.2022 roku

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się :

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - https://bip.bestwina.pl/gospodarka/organizacje-pozarzadowe/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi---2022r
- BIP Urzędu Gminy Bestwina w zakładce  - Gospodarka/Organizacje Pozarządowe/ Współpraca z Organizacjami   Pozarządowymi - 2022r.
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bestwina.

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera