• Dzisiaj jest niedziela, 29/01/2023

    Dzisiaj są imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
16 / 01 / 2023

Inwestycje w gminie Bestwina – podsumowanie roku 2022 i zadania bieżące

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Bestwinie podsumował miniony, 2022 rok. W tym czasie wykonano:

- remont chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Bestwinie

- remont szkoły podstawowej w Bestwinie w ramach programu „Dostępna Szkoła”

- budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Sebastiana i Św. Floriana w Bestwince

- doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych

- montaż pojedynczych punktów oświetlenia ulicznego

- oświetlenie terenów rekreacyjnych w Janowicach.

Ukończono poza tym dokumentację projektową na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Kaniowie od przejazdu kolejowego do ul. Krzywolaków; budowę chodnika dla pieszych w ciągu ul. Olchowej w Bestwince; przebudowę ul. Dworskiej w Kaniowie oraz przebudowę nawierzchni PSZOK.

Rozpoczęto natomiast (z terminem ukończenia w 2023 r.) budowę sali sportowej przy szkole
w Janowicach oraz przebudowę ul. Sportowej w Bestwince.

W trakcie projektowania jest przebudowa ul. Miodowej w Janowicach oraz przebudowa ul. Kwiatowej w Bestwinie. Planuje się wykonać budowę kanalizacji sanitarnej w Kaniowie w rejonie ujęcia wody; odbudowę ul. Granicznej w Janowicach i Bestwinie; odbudowę ul. Mirowskiej w Kaniowie, a także dróg gminnych niewymagających dokumentacji.

Zauważalne są postępy w termomodernizacji budynku OSP Bestwinka. Inwestycja jest współfinansowana z programu „Polski Ład”.

Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dofinansowane z budżetu państwa zadanie pod nazwą: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4470S, ul. Jana Kubika w km 1+195 w m. Janowice nad potokiem Łękawka”. Kończy się przebudowa mostu i drogi ul. Św. Sebastiana wraz ze skrzyżowaniem z ul. Św. Floriana w Bestwince.

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera