• Dzisiaj jest poniedziałek, 20/05/2024

    Dzisiaj są imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
06 / 05 / 2024

I Sesja Rady Gminy Bestwina

I Sesja Rady Gminy Bestwina

Ślubowanie wójta i radnych – powołanie organów Rady Gminy

Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym z 8 marca 1990 r. i z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej I, na dzień 6 maja 2024 r. zwołano pierwszą w nowej kadencji sesję  Rady Gminy Bestwina. Sesja ta miała charakter uroczysty, odbywała się z udziałem gości – reprezentantów sołectw i przedstawicieli różnych instytucji i organizacji działających w naszej gminie. Najważniejszym punktem obrad stało się złożenie ślubowania przez wójta gminy Bestwina oraz radnych, ukonstytuowały się także organy Rady Gminy Bestwina.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Marcin Furczyk, wręczył zaświadczenia o wyborze najpierw radnym, a później zaświadczenie otrzymał wójt elekt Grzegorz Boboń.  Zaszczyt prowadzenia obrad przypadł najstarszemu wiekiem radnemu, Jerzemu Stanclikowi. Każdy z radnych został zaprzysiężony, wypowiadając w odpowiedzi na tekst roty ślubowania odczytanej przez Magdalenę Wizner słowo „ślubuję”, z dodatkiem „tak mi dopomóż Bóg” lub bez tej formuły. Ślubowanie w trakcie sesji osobno złożył wójt Grzegorz Boboń, po czym wygłosił do radnych, do gości zgromadzonych na sali i do mieszkańców krótkie exposé. Podziękował za obdarzenie go zaufaniem w wyborach samorządowych, zapowiedział swoją gotowość do współpracy ze wszystkimi środowiskami tworzącymi gminę Bestwina, zgodnie z hasłem programowym: „Nie obietnice wyborcze, ale realne działania na rzecz Gminy i jej Mieszkańców”.

Wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego przeprowadzono w sposób tajny, wyłaniając wpierw komisje skrutacyjne. W wyborach przewodniczącego Rady Gminy Bestwina w skład komisji weszli radni Wiesława Ochman-Szeliga, Wojciech Janeczko i Roman Pacyga, natomiast w komisji skrutacyjnej ds. wyborów wiceprzewodniczącego zasiedli Wojciech Janeczko, Roman Pacyga i Stanisław Nycz. Stosunkiem głosów 12:3 przewodniczącym Rady Gminy został Jerzy Stanclik (kontrkandydatem był Przemysław Magiera), natomiast na wiceprzewodniczącego wybrano Magdalenę Wizner (głosami w stosunku 11:4 pokonała Przemysława Magierę).

Obligatoryjnie w Radzie Gminy powinny znaleźć się komisje stałe: Rewizyjna, a także Skarg, Wniosków i Petycji. Radni powołali ponadto dwie kolejne komisje: Budżetu, Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska, oraz Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.

Oto skład poszczególnych komisji Rady Gminy Bestwina

Komisja Rewizyjna: Stanisław Nycz (przewodniczący), Grzegorz Kołodziejczyk (wiceprzewodniczący), Ireneusz Stanclik, Wojciech Janeczko, Roman Pacyga.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Marcin Gac (przewodniczący), Jerzy Borutka (wiceprzewodniczący), Grzegorz Owczarz, Małgorzata Łukoś, Wiesława Ochman-Szeliga

Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska: Małgorzata Łukoś (przewodnicząca), Sławomir Walczak (wiceprzewodniczący), Przemysław Magiera, Ewa Slezak, Jerzy Stanclik, Magdalena Wizner, Grzegorz Kołodziejczyk, Jerzy Borutka, Marcin Gac, Roman Pacyga.

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego: Grzegorz Owczarz (przewodniczący), Ireneusz Stanclik (wiceprzewodniczący), Wiesława Ochman-Szeliga, Jerzy Stanclik, Ewa Slezak, Stanisław Nycz, Sławomir Walczak, Wojciech Janeczko, Magdalena Wizner, Przemysław Magiera.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga zgłosiła do prezydium Rady Gminy powołanie klubu radnych reprezentujących Porozumienie na Rzecz Rozwoju Gminy, w składzie: Wojciech Janeczko, Przemysław Magiera i Wiesława Ochman-Szeliga. Natomiast radna Ewa Slezak zgłosiła kilka wniosków dotyczących zmiany sposobu informowania mieszkańców o działaniach Rady Gminy Bestwina.

Wójt Grzegorz Boboń zapowiedział powołanie na stanowisko zastępcy wójta gminy Bestwina Mariusza Szlosarczyka, kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy. Poza tym poinformował o terminach zebrań komisji i tematach, jakie będą omawiane, zwłaszcza kwestii związanych z problemami wodą, nasilającymi się w ostatnim czasie w gminie Bestwina.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆ

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera