• Dzisiaj jest poniedziałek, 04/12/2023

    Dzisiaj są imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Wzór deklaracji

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kiedy należy złożyć deklarację:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bestwina deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bestwina nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  w którym nastąpiła zmiana. 

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera