• Dzisiaj jest środa, 28/02/2024

    Dzisiaj są imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
28 / 02 / 2024

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informujemy, że rekrutacja podstawowa do przedszkoli publicznych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w terminie od 01 do 15 marca 2024r. zgodnie z kalendarium zawartym w Zarządzeniu nr 12/2024 Wójta Gminy Bestwina z dnia 18 stycznia 2024r.:

Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Bestwina z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Bestwina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 1 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 2 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja:

  • do przedszkoli będzie prowadzona ponownie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji
  • do klas pierwszych szkół podstawowych tradycyjnie w formie papierowej

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE – NABÓR ELEKTRONICZNY:

I. W dniu 1 marca 2024 o godz. 8.00 dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola bądź zmienić dotychczasowe przedszkole, zostanie uruchomiona strona internetowa:

gminabestwina.przedszkola.vnabor.pl

na której będzie można sprawdzić ofertę wszystkich przedszkoli oraz dokonać zapisu dziecka do przedszkola.

System zostanie zamknięty w dniu 15.03.2024 r. o godz. 15.00. 

Po wprowadzeniu do systemu „Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola prowadzonego przez Gminę Bestwinanależy wydrukować kartę zapisu i dostarczyć ją wraz z oświadczeniami do przedszkola pierwszego wyboru (czyli do przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie) nie później niż do 15 marca 2024r. do godz. 15.00.

II. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W terminie od 3 do 10 kwietnia 2024r. rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak takiego potwierdzenia będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

W rekrutacji nie biorą udziału rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy mają zamiar złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁY PODSTAWOWE - REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Formularze zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej będą dostępne na stronach internetowych placówek.

GALERIA ZDJĘĆ

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera