• Dzisiaj jest poniedziałek, 20/05/2024

    Dzisiaj są imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
27 / 02 / 2023

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w terminie od 1 do 15 marca 2023r. zgodnie z kalendarium zawartym w Zarządzeniu nr 12c/2023 Wójta Gminy Bestwina z dnia 30 stycznia 2023r.

Rekrutacja:

  • do przedszkoli będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji
  • do klas pierwszych szkół podstawowych tradycyjnie w formie papierowej

Zarządzenie Nr 12C/2023 Wójta Gminy Bestwina z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Bestwina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024

Załącznik nr 1 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych na rok szkolnym 2023/2024

Załącznik nr 2 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolnym 2023/2024

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE – NABÓR ELEKTORNICZNY:

I. REKRUTACJA:

W dniu 1 marca 2023 o godz. 8.00 dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola bądź zmienić dotychczasowe przedszkole, zostanie uruchomiona strona internetowa:

gminabestwina.przedszkola.vnabor.pl

na której będzie można sprawdzić ofertę wszystkich przedszkoli oraz dokonać zapisu dziecka do przedszkola.

System zostanie zamknięty w dniu 15.03.2023 r. o godz. 15.00. 

Po wprowadzeniu do systemu „Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola prowadzonego przez Gminę Bestwina” należy wydrukować kartę zapisu i dostarczyć ją wraz z oświadczeniami do przedszkola pierwszego wyboru (czyli do przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie). Kompletne dokumenty należy złożyć nie później niż do 15 marca 2023r. do godz. 15.00.

II. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W terminie od 3 do 12 kwietnia 2023r. rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak takiego potwierdzenia będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

W rekrutacji nie biorą udziału rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy mają zamiar złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁY PODSTAWOWE - REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Formularze zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej będą dostępne na stronach internetowych placówek.

GALERIA ZDJĘĆ

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera