Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2017-06-07

Przetarg nieograniczony: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie -etap III - rejon ul. Łabędziej"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Kaniów, która obejmuje:

1) Rejon ulicy Łabędziej, długość sieci wodociągowej wynosi:

  • Wodociąg rury PE 100 RC SDR17 Fi 110*6,6 mm L = 4035,00 m,
  • Wodociąg rury PE 100SDR17 Fi 90*5,4 mm L = 3,0 m
  •  Wodociąg rury PE 100 SDR17 Fi 63*3,8 mm L = 108,00 m,
  • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 40 mm - dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17 L= 956,00 m.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45.23.21.50-8
45.10.00.00-8
45.23.21.50-8
45.23.32.00-1

Termin składania ofert:2017-06-22 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2017-06-22 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 31.10.2017r.
Wadium: 22 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.7[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 100[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 54[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.3[MB]


Data : 2017-06-22

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 52[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu:

Data: 2017-07-05

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 95[kB]

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 220[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl