Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Asfaltowanie na ul. Czechowickiej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27

ul. Czechowicka - asfalt ułatwi dojazd


[czytaj więcej]
Trening sprawności syren alarmowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27W dniu 1 sierpnia  2017 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych.

[czytaj więcej]
Podsumowanie projektu kulturalnego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27

Czesław Kubik uczy i wystawia - podsumowanie projektu kulturalnego


[czytaj więcej]
Policja zawiadamia
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27

Policja zawiadamia


[czytaj więcej]
The World Games - zaproszenie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-26

"The World Games 2017" - kibicuj naszym!


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20

[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

oferuje do sprzedaży działki pod zabudowę położone w Kaniowie przy ul. Ludowej


[czytaj więcej]
Barszcz Sosnowskiego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20

Urząd Gminy w Bestwinie zwraca się z prośbą do mieszkańców  o informację w razie stwierdzenia  występowania barszczu Sosnowskiego.


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej - AKTUALIZACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach 24 - 29.07.2017r.

AKTUALIZACJA


[czytaj więcej]
Informacja GOPS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018


[czytaj więcej]
Informacja GOPS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - kiedy
składać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


[czytaj więcej]
Ogłoszenie LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

LGD Ziemia Bielska zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu rozliczania
wniosków i zasad konkurencyjności


[czytaj więcej]
Informacja GUS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

URZĄD STATYSTYCZNY   
w KATOWICACH
informuje o prowadzonych badaniach ankietowych

Szczegóły na plakacie poniżej


[czytaj więcej]
Spotkania seniorów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-12

Muzeum Regionalne zaprasza
na codzienne spotkania seniorów


[czytaj więcej]
Zaproszenie na wystawę
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-11

Zaproszenie na wystawę Czesława Kubika


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-10

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Warsztaty rzeźbiarskie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-07

Warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci z twórcą ludowym Czesławem Kubikiem


[czytaj więcej]
"Pociąg do Stacji Forma"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-07

Już 27.07.2017r (czwartek) "Pociąg do Stacji Forma" autorski
projekt Elżbiety Zarębskiej zatrzyma się już po raz kolejny na Żwirowni w Kaniowie


[czytaj więcej]
Zaproszenie do biblioteki
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-03

Tradycyjnie już w lipcu Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zaprasza najmłodszych na
WAKACYJNY MARATON TEATRALNY

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Zakończenie zajęć w Klubiku DobEdu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-03

"Pierwsze koty za płoty" - zakończenie zajęć w klubiku "DobEdu"

[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-30

OBWIESZCZENIE

w sprawie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4471S ul. Janowicka w m. Bestwina".


[czytaj więcej]
Sukces strażaków-ratowników
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-28

Powtórzyli sukces sprzed roku


[czytaj więcej]
XXIX Sesja Rady Gminy Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-27

XXIX Sesja Rady Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Rewia Orkiestr Dętych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-26

Trąbki marsza grają 
XIII Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych w Kaniowie


[czytaj więcej]
Nagroda "Superucznia" - IV edycja
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-23

Oliwia Świgoń z tytułem "Superucznia" ZSP Kaniów


[czytaj więcej]
Informacja o projektach inwestycyjnych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-23

Informacja o projektach inwestycyjnych - czerwiec 2017


[czytaj więcej]
KOMUNIKAT
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-22

Wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych prosimy o ograniczenie przywożenia odpadów zielonych na PSZOK. Natomiast posiadaczy kompostowników o ich racjonalne wykorzystanie, zmierzające do całkowitego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na nieruchomości.


[czytaj więcej]
Sukces strażaków z OSP Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-22

Fachowcy od ratowania - drużyna z OSP Bestwina wysoko w prestiżowych zawodach


[czytaj więcej]
Historia Włościańskiej Spółdzielni Rybackiej w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-22

W jedności siła, czyli krótka historia
Włościańskiej Spółdzielni Rybackiej w Bestwinie


[czytaj więcej]
ABC profilaktyki - część 2
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-20

ABC profilaktyki - część 2
Pojęcie uzależnienia i uzależnienie od alkoholu


[czytaj więcej]
Wycinka drzew po nowemu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-14

Wycinka drzew po nowemu

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w  życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zmieniająca przepisy dotyczące usuwania drzew


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-13

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  3/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl