Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
INFORMACJA GUS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-16

URZĄD STATYSTYCZNY   
w KATOWICACH
informuje o prowadzonych badaniach ankietowych

Szczegóły na plakatach poniżej


[czytaj więcej]
Spektakl teatralny w ZSP Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-16

Cały rok w jeden wieczór! - Baśń "O dwunastu miesiącach" w Janowicach


[czytaj więcej]
Nasi pobiegli dla WOŚP
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-16

Nasi pobiegli dla WOŚP


[czytaj więcej]
XXIII Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-13

  

W poniedziałek 23 stycznia 2017r.
o godz. 15:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-13

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej przy ul. Grobel Borowej w Kaniowie.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Janowicach przy ul. Miodowej (obręb Janowice).


[czytaj więcej]
Uniwersytet Dziecięcy w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-13

"Gaudeamus" w Kaniowie - zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego


[czytaj więcej]
KOMUNIKAT
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-11

 

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Bestwina

Proszę właścicieli nieruchomości zamieszkałych o poprawne segregowanie odpadów komunalnych
Bardzo niska temperatura utrudnia Wykonawcy odbierającemu odpady indywidualną (na nieruchomości) analizę zawartości pojemników na odpady.


[czytaj więcej]
Akcja Bezpieczne ferie 2017
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-11

Bezpieczne Ferie Zimowe

[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-11UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 17.01.2017r.


[czytaj więcej]
Wyróżnienie i nominacja dla księży
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-11

   

Z życia Kościoła: ks. Paweł Pasierbek w Radiu Watykańskim, ks. Józef Walusiak z nagrodą


[czytaj więcej]
Zaproszenie do Biblioteki
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-09

Maluchem przez Azję


[czytaj więcej]
Spotkanie opłatkowe KGW Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-09

Aby było Was więcej! - Opłatek KGW Bestwina


[czytaj więcej]
Jasełka i kolędowanie w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-09

Najlepsze prezenty ukryte są w sercach - jasełka i kolędowanie w Kaniowie


[czytaj więcej]
Orszaki Trzech Króli
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-09

Poszli za Gwiazdą - Orszaki Trzech Króli


[czytaj więcej]
XXII Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-09

"Promocja niejedno ma imię!" - Świąteczno - noworoczna sesja Rady Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Konsultacje społeczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-05

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.


[czytaj więcej]
Statystyka gminna za 2016 r.
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-05

Rok 2016 w gminie Bestwina

[czytaj więcej]
Ferie zimowe 2016
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-05

     

Zapraszamy na ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Muzeum Regionalnym w Bestwinie

Szczegóły na plakatach


[czytaj więcej]
Noworoczne zebranie Zarządu Gminnego OSP
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-05

Przynoszą chlubę jednostkom
Wyróżnienia i listy gratulacyjne dla strażaków


[czytaj więcej]
Zajęcia dziennikarskie w ZSP Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-01-05

Szóstoklasiści w roli prezenterów i dziennikarzy


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-29

STWÓRZ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ Z OWES


[czytaj więcej]
Świąteczne koncerty
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-28

Świąteczne koncerty w naszych parafiach


[czytaj więcej]
Rozporządzenie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-28

Rozporządzenie MRiRW w sprawie ptasiej grypy


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-28

OBWIESZCZENIA
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH


[czytaj więcej]
Warsztaty w Muzeum
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-22

Świąteczne warsztaty w Muzeum Regionalnym


[czytaj więcej]
Kolędowanie w ZSP Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-22

W Janowicach... kolędują policjanci!


[czytaj więcej]
Turniej piłki siatkowej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-22

Siatkówka pod choinką


[czytaj więcej]
Inwestycje w gminie Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-21

Inwestycje w gminie Bestwina - przepusty na ul. Podleskiej

[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-09

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-12-01

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG W SEZONIE 2016/2017


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl