Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2014/2015
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Uzależnienia - Profilaktyka
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria

Program Rodzina 500+
..:: CZYTAJ WIĘCEJ ::..

ZAPROSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-24

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bestwinie
zaprasza
na ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród
w III Grze Wiejskiej


[czytaj więcej]
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-23

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-22UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 26.08.2016r.  


[czytaj więcej]
XVI Święto Karpia Polskiego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-22

Król stawów zaprasza do tańca! - XVI Święto Karpia Polskiego


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-22

WÓJT GMINY BESTWINA INFORMUJE
 O WYŁOŻENIU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BESTWINA


[czytaj więcej]
Przepis na dobre wspomnienia
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-22

Przepis na dobre wspomnienia
według stowarzyszenia ,,Z Sercem na Dłoni"


[czytaj więcej]
Portrety samorządowców
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-19

Portrety samorządowców - poznaj swojego radnego (część 5)

W naszym cyklu przedstawiamy kolejnych radnych naszej gminy. Dziękujemy im za udostępnione informacje a czytelników zachęcamy do bliższego zapoznania się z pracą samorządowców. Pamiętajmy, że każdy radny, mimo że został wybrany z konkretnego sołectwa, działa na rzecz całej gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
Festyn sportowy w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-16

Piłka i muzyka w grze o życie
Sportowy festyn dla Karolka


[czytaj więcej]
Orkiestra Dęta na przeglądzie w Rowach
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-16

Wyróżnienie Orkiestry Dętej na przeglądzie w Rowach


[czytaj więcej]
XIX Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak - Polo
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-16

Najważniejszy test dla kadrowiczów
XIX Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak - Polo - Kaniów 2016


[czytaj więcej]
Święto Karpia Polskiego
Publikacja: Tomasz Kiedorń data umieszczenia: 2016-08-16

Zapraszamy na Święto Karpia Polskiego


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-12

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina
oraz
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Zaproszenie na szkolenie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-12

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej zaprasza hodowców trzody chlewnej  na szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń.

>>> ZAPROSZENIE  <<< 


[czytaj więcej]
Zespół "Bestwina" na TKB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-11

Pokazali się z najlepszej strony - Zespół "Bestwina" na TKB


[czytaj więcej]
Apel Prezesa KRUS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-08


APEL PREZESA KRUS

>>> Treść apelu  <<< 


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-08

OGŁOSZENIE STAROSTY BIELSKIEGO

>>> Treść ogłoszenia  <<< 


[czytaj więcej]
Apel o pomoc
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-04

KAROL CHCE WRÓCIĆ DO BESTWINKI!


[czytaj więcej]
Wywiad z Tomaszem Januszem
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-02

"Sportowcem chciałem być od dziecka" -
Wywiad z Tomaszem Januszem, lekkoatletą z Kaniowa


[czytaj więcej]
Wspomnienie – śp. Karol Ryszka
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-08-02

Wspomnienie - śp. Karol Ryszka


[czytaj więcej]
Wakacje z Muzeum Regionalnym
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-07-29

Wakacje z Muzeum Regionalnym

[czytaj więcej]
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-07-29

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 29 lipca 2016r.  do 19 sierpnia 2016r.

wykazu niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


[czytaj więcej]
Odkrycie w kościele Wniebowzięcia NMP
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-07-19

Barwy szesnastego wieku
Odkrycie w kościele Wniebowzięcia NMP


[czytaj więcej]
Konkurs fotograficzny
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-07-18

Zarząd Województwa Śląskiego
OGŁASZA
Konkurs fotograficzny
pt. "Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu"


[czytaj więcej]
III Gra Wiejska "Poznajemy Gminę Bestwina".
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-07-11

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zaprasza
na III Grę Wiejską "Poznajemy Gminę Bestwina".
Do wygrania atrakcyjne nagrody: tablet, aparat cyfrowy, sprzęt komputerowy!


[czytaj więcej]
Informacja - odpady komunalne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-06-30

ODPADY KOMUNALNE  -   trochę inaczej


[czytaj więcej]
Uwaga!
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-06-17

W związku z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina, ul. Kościelna w Bestwinie km4+481,  Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej informuje, że od dnia 16.06.2016r. nastąpi zamknięcie ruchu drogowego na tym odcinku.


[czytaj więcej]
Szczepienia przeciw pneumokokom
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2016-06-06


[czytaj więcej]
Informacja GOPS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2015-10-27

Informacja dla osób, które będą ubiegać się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy od 01.11.2015r. do 31.10.2016r.


[czytaj więcej]
Archiwum
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
CKSIR

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

Muzeum Regionalne

https://www.facebook.com/pages/Gmina-Bestwina/1217456594981839
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl