Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Czyste Powietrze
Smog  - nazwa powstała z dwóch angielskich słów smoke - dym i mog - mgła, jest mieszaniną dymu i mgły utrzymującą się nisko nad ziemią, powstaje w wyniku bardzo dużej emisji zanieczyszczeń do powietrza przy bezwietrznej pogodzie i tzw. inwersji temperatur (zaleganie z imnego powietrza nad powierzchnią ziemi). Smog wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie każdego z nas. W krajach Unii Europejskiej drobny pył zawieszony w powietrzu powoduje przedwczesną śmierć 400 tysięcy Europejczyków.

W 2016 r. według Światowej Organizacji Zdrowia na 50 miast o najbardziej  zanieczyszczonym powietrzu w Unii Europejskiej aż 30 znajduje się w Polsce.

W naszych warunkach blisko 60 % zanieczyszczeń powietrza powstaje w wyniku spalania paliw w gospodarstwach domowych. Winne są przede wszystkim złej jakości paliwa w kotłach starego typu tzw. kopciuchach.

Aby ograniczyć to zjawisko Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął Uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwałę antysmogową

Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje zakaz spalania w paleniskach domowych mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz biomasy o wilgotności powyżej 20 %.

Ponadto uchwała określa terminy, przed upływem których należy wymienić nieefektywne kotły i piece na spełniające wymagania  norm klasy 5 i ekoprojektu.

 K O M U N I K A T

Urząd Gminy Bestwina informuje, że w związku z obowiązującym na terenie całego województwa śląskiego od 1 września 2017 r. zakazem spalania w paleniskach domowych paliw słabej jakości takich jak tzw. floty, muły węglowe, węgiel brunatny w bieżącym sezonie grzewczym prowadzone będą kontrole posesji w zakresie przestrzegania w/w zakazu.


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl