Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu


KROK III - Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

 1. Udostępnienie projektu planu do publicznego wglądu.

  Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przekazywana jest w formie obwieszczenia na 7 dni przed planowanym terminem wyłożenia projektu (strona internetowa Urzędu Gminy Bestwina, ogłoszenie w prasie, ogłoszenie w kościołach, tablice ogłoszeń w gminie).
  Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina w terminie określonym w obwieszczeniu.

 2. Składanie uwag do wyłożonego projektu planu.

  W terminie wyznaczonym w obwieszczeniu można składać uwagi do wyłożonego projektu planu. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  Projekt planu zostaje wyłożony na okres minimum 21 dni. Uwagi można składać jeszcze przez dodatkowe 14 dni po upływie terminu wyłożenia.

 3. Złożone uwagi do wyłożonego projektu planu rozpatruje Wójt i rozstrzyga w formie zarządzenia w terminie 21 dni liczone od dnia w którym upłynął termin składania uwag.

!!! Uwzględnienie niektórych uwag może wiązać się z cofnięciem się do KROKU II !!!

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl