Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wójt Artur Beniowski o budżecie gminy na rok 2018
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-11-28

Budżet skrojony na miarę
Wójt Artur Beniowski o projekcie budżetu gminy Bestwina na rok 2018

   Budżet - według prostej definicji - to zestawienie dochodów i wydatków na dany okres. Samo słowo pochodzi od łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Uchwała budżetowa gminy jest podstawowym planem, którym kieruje się wójt i urząd w realizacji zadań jednostki samorządowej. Uchwałę podejmuje Rada Gminy - w Bestwinie sesja budżetowa przewidziana jest na dzień 14 grudnia, ale już 27 listopada odbyło się posiedzenie Komisji, na którym dyskutowano nad ostatecznym kształtem omawianego aktu prawnego.
   Wójt gminy Bestwina, Artur Beniowski w rozmowie z redaktorem "Magazynu Gminnego" stwierdził, iż dyskusja z radnymi przebiegała w dobrej atmosferze, choć nie brakowało i konstruktywnych uwag. - Nie chodzi nawet tylko o wnioski z komisji. Pracujemy przecież przez cały rok i tam gdzie się da, tam wnioski radnych zostały ujęte. Przypomnę, że nasze główne zadania to te inwestycje, które już są w trakcie realizacji: remont szkoły w Bestwince, gospodarka wodno - ściekowa, chodniki... w czasie który jest już za nami, nasi radni, reprezentanci mieszkańców wnosili różnorakie uwagi. Pewne głosy pojawiały się oczywiście na zebraniach wiejskich, ze strony rad sołeckich, od osób indywidualnych czy przy innych okazjach - w miarę możliwości finansowych zapisujemy je do budżetu.

   Mówiąc "budżet" - myślimy "kompromis" bo tak jest w istocie. Nie da się zadowolić oczekiwań każdego mieszkańca. Istotą uchwały musi być zdrowy bilans między dochodami i wydatkami, lub, patrząc od nieco innej strony - między inwestycjami a konsumpcją. Część wydatków należy do tzw. wydatków stałych. Wójt wymienia przy tej okazji wydatki na edukację, łącznie z wynagrodzeniem pracowników, GOPS, GOK, Bibliotekę i sam Urząd. Od tego uciec się nie da, ale z pewnością warto trzymać rękę na pulsie i nie generować niepotrzebnych kosztów. Ustawa o finansach samorządu terytorialnego mówi wyraźnie, że dochody bieżące nie mogą być niższe od wydatków bieżących.
   Zapytany bardziej szczegółowo o szkolnictwo, wójt precyzuje: - Wydatki na oświatę to około 45% budżetu gminy. Znaczna ich część pokrywana jest z tzw. subwencji oświatowej ale w obecnych realiach reformy systemu, nie jest to wystarczające. Należy zatem resztę pokryć z budżetu gminy. Ubolewamy nad tym, gdyż mogłoby to być przeznaczone na inne cele.

   Na wielu sesjach przewija się kwestia dochodów z podatków PIT i CIT. Artur Beniowski w odpowiedzi na pytanie redaktora mówi, że w stosunku do lat ubiegłych nie ma wielkich różnic, jeśli chodzi o te podatki. Szukamy wszakże innych źródeł finansowania, przede wszystkim zewnętrznych. A w zasadzie większość realizowanych przez gminę Bestwina inwestycji opiera się o pieniądze z zewnątrz. - W zależności od charakteru inwestycji możemy aplikować o środki z kilku źródeł: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też częściowo umarzalne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozyskane środki pomagają rozwiązywać kwestie gospodarki wodno - ściekowej i ekologicznej, pozwalają na montaż pieców, fotowoltaiki, wymianę azbestu - podsumowuje wójt.

   Ogniwa fotowoltaiczne okazują się zresztą być w naszej gminie hitem. W spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez pracowników UG uczestniczy bardzo wielu mieszkańców. Z programem władze gminy Bestwina chciałyby wystartować już na początku roku 2018. Jeśli tylko osoby, które już się zdeklarowały, nie wycofają się, to wkrótce na naszych posesjach "wyrosną" panele będące alternatywnym, ekologicznym źródłem energii.
  Czy wszystkie inwestycje zapowiadane na spotkaniach z mieszkańcami będą możliwe do zrealizowania już w przyszłym roku? Z pewnością niektóre będzie trzeba przesunąć na lata następne (2019 - 2020), zwłaszcza część dróg. Zdaniem wójta jednak, gmina będzie robiła wszystko, by jak najefektowniej wykorzystać czas, pogodę, koniunkturę gospodarczą i wyniki przetargów, z którymi przecież samorządy miały duże problemy z powodu braku chętnych. - Dołożymy starań, by w każdym roku, nie tylko najbliższym, ale i w kolejnych, wykonać jak najwięcej - obiecuje Artur Beniowski. Czego oczywiście życzymy.

Rozmawiał: Sławomir Lewczak

Budżet na rok 2018, według projektu z dn. 28 XI 2017 w podstawowych liczbach będzie kształtował się następująco:

Plan dochodów ustala się w wysokości 49 136 821,00 zł.; w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości 43 450 155,00 zł;
2. Dochody majątkowe w wysokości 5 686 666,00 zł.

Plan wydatków ustala się w wysokości 47 410 454 zł.; w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 39 252 518,00 zł.;
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8 157 936,00 zł.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl