Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Święto Niepodległości w gminie Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-11-13

Przez wszystkie fronty… do zwycięstwa
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Z Piłsudskim w Legionach Polskich i z Hallerem w "Błękitnej Armii", w szeregach "Sokoła", Związku Strzeleckiego oraz innych organizacji… bardzo różnymi drogami Polacy szli na przystanek o nazwie "Niepodległość". Wśród nich znajdowali się mieszkańcy Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa a o ofierze złożonej w latach 1914 - 1920 przypomina wymownie epitafium w nawie bestwińskiego kościoła. Historia wielkich armii i przełomowych bitew składa się jednak z wielu mniejszych historii. Swoją  prywatną epopeję przeżył między innymi legionista Antoni Maj o którym po mszy św. za Ojczyznę w dniu 11 listopada  przypomniała przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak. Odczytana została treść pocztówki jaką Maj wysłał do swoich mieszkających w Bestwinie krewnych. Jak zaznaczyła przewodnicząca, żołnierz ten był jednym z tych, o których upamiętnienie zatroszczył się jako pierwszy bestwiński proboszcz ks. Józef Rączka.

     

Msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, chóru "Ave Maria" i władz samorządowych rozpoczęła się o godzinie 9.00. Po przywitaniu wiernych przez proboszcza Cezarego Dulkę Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Roman Berke, zaś koncelebrowali ks. Janusz Tomaszek z Kaniowa, ks. Józef Baran z Bestwinki i ks. Mariusz Chwedczuk z Bestwiny. Ks. Berke wygłosił homilię opartą na słowach Chrystusa "nie możecie służyć Bogu i mamonie". Przypomniał, że chrześcijanin i zarazem patriota nie może przedkładać interesów partykularnych ponad wyższe dobro. Postawa pełna egoizmu przyczyniła się przecież w znacznym stopniu do rozbiorów Polski i 123 - letniej niewoli.

     

Spod świątyni ulicą Kościelną podążył pod Urząd Gminy pochód prowadzony przez komendanta gminnego OSP Grzegorza Owczarza i Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku "Tym, co życie oddali Polsce". Odegrany został hymn państwowy, zaraz po nim dyrektor GOK Grzegorz Boboń wygłosił krótkie przemówienie. Wzorem lat ubiegłych delegacje przystąpiły do składania kwiatów przed obeliskiem. Najpierw przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik i radni gminy Bestwina, w następnej kolejności wójt Artur Beniowski, sekretarz Arkadiusz Maj, skarbnik Anita Kubik, sołtysi i radni Rad Sołeckich, radni Rady Powiatu Bielskiego, Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespół Regionalny "Bestwina", Koło Łowieckie "Bażant", Polskie Stronnictwo Ludowe, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, ZHP, emeryci i renciści, uczniowie naszych szkół. Wśród niosących sztandary nie zabrakło także górników, z kolei o wystawienie honorowej warty zatroszczył się Gminny Szczep Zuchów i Harcerzy "Bratnie Żywioły".

     

 Pomimo dość chłodnej pogody do kościoła czy pod pomnik przybyło również wielu mieszkańców niezrzeszonych w organizacjach ale pragnących godnie uczcić Święto Niepodległości i oddać cześć bohaterom, bardzo często swoim własnym przodkom.

Więcej zdjęć: Galeria

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl