Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-12

      INFORMACJA     

W związku z nieporozumieniem powstałym wokół tematu odbioru odpadów zielonych, a przede wszystkim liści z terenu  naszej gminy, wyjaśniamy, że temat ten dogłębnie został opisany w regulaminie utrzymania czystości i porządku  przyjętym uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia  14 marca 2016 roku Nr XV/108/2016.

W rozdziale IV tegoż regulaminu, który opisuje częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów w art.11 ust.2 pkt 10 mowa jest o odpadach zielonych, a mianowicie:
"odpady zielone-  poddawane kompostowaniu na terenie nieruchomości lub dostarczane przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki"
Wielokrotnie temat ten poruszany był również w ulotkach i artykułach umieszczanych w gazecie gminnej  i na naszej stronie internetowej.

 Wzorem lat ubiegłych wyjątek od przedstawionych powyżej uregulowań stanowi odbiór liści od mieszkańców zamieszkałych przy głównych ciągach komunikacyjnych wzdłuż których  są aleje drzew.
Ci mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w przygotowane w p.nr 1 urzędu gminy worki  foliowe i po ich zapełnieniu wystawienie przy ulicy zgodnie z ustalonymi terminami odbioru.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl