Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zapowiedź inwestycji sportowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-06

Inwestujemy w sport - pokłosie kongresu w Warszawie

Mieszkańcy gminy Bestwina coraz częściej odnoszą znaczne sukcesy na różnych arenach sportowych. Mowa nie tylko o kajakpolistach ale także piłkarzach, siatkarzach, lekkoatletach, tancerzach i przedstawicielach innych dyscyplin. Równocześnie wzrasta liczba sportowców - amatorów pragnących po prostu poprawić swoją kondycję. Nie należy zapominać o potrzebach uczniów i przedszkolaków. Urząd, wójt i Rada Gminy odpowiadając na postulaty wysuwane przez Rady Sołeckie, kluby czy osoby indywidualne będą w najbliższych latach pracowali nad znaczącą poprawą infrastruktury sportowej we wszystkich naszych miejscowościach.

Wójt Artur Beniowski mówi: Przygotowujemy się do budowy sali gimnastycznej w Janowicach, wykonania boiska wielofunkcyjnego na janowickich terenach rekreacyjnych, bieżni wraz z dodatkową infrastrukturą na stadionie LKS Bestwina, chcemy rozbudować budynek UKS "Set" a także zrealizować szereg pomniejszych zadań m.in. siłownie zewnętrzne. Wszystko to wymaga finansowania ze źródeł zewnętrznych, gdyż budżet gminy Bestwina sam nie udźwignie tak szeroko zakrojonych działań.

Aby przygotować się do racjonalnego wykorzystania środków, wójt wraz z kierownikami Referatu Służb Technicznych oraz Referatu Sportu i Promocji udali się do Warszawy, gdzie w dniach 27 - 28 września w Centrum Olimpijskim miał miejsce II Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej i Targów Infrasport. Wizyta była świetną okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami używanymi w budowie obiektów, możliwościami pozyskiwania pieniędzy jak również do nawiązania kluczowych kontaktów. - Na kongresie byli obecni przedstawiciele świata sportowego jak i Ministerstwa Sportu - relacjonuje wójt -Ministerstwo ma możliwości dotowania inwestycji i to jest informacja kluczowa. Mam nadzieję, że dzięki naszej wizycie Bestwina przestała być anonimowa i jeśli już będziemy na etapie składania wniosków to będziemy wiedzieli, do kogo konkretnie się zwrócić. Jest to forma pewnego lobbingu, ale rozumianego w pozytywnym znaczeniu. Środki zewnętrzne a jakie chcielibyśmy aplikować będą pochodziły nie tylko z Ministerstwa ale także z Unii Europejskiej, Lokalnej Grupy Rybackiej albo Lokalnej Grupy Działania.

Jak wygląda sytuacja jesienią 2017 roku? Wniosek w I etapie budowy boiska w Janowicach został już złożony i oceniony pozytywnie. Co do bieżni w Bestwinie, trwają uzgodnienia z zarządem Klubu Sportowego ponieważ prawdopodobnie w grę będą wchodzić roboty drenarskie. Być może inwestycja ruszy w połowie przyszłego roku. Sala w Janowicach uzależniona jest od naborów ministerialnych, ale gmina ma za sobą koncepcję projektową i rozmowy z mieszkańcami w sprawie lokalizacji obiektu. Było to już sygnalizowane na ostatnim zebraniu wiejskim. Podsumowując, według zapowiedzi wójta, część zadań rozpocznie się w roku 2018.

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl