Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zebranie wiejskie w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-09-25

O bezpieczeństwie na drogach i nad wodą - zebranie wiejskie w Kaniowie

Nowy komendant Komisariatu Policji w Czechowicach - Dziedzicach, podinsp. Bogusław Brosz był gościem zebrania wiejskiego, jakie miało miejsce w Kaniowie w dniu 22 września. Piątkowy termin spotkania okazał się korzystny dla mieszkańców, którzy w liczbie ok. 50 osób stawili się w strażnicy OSP. Oprócz możliwości zabrania głosu na tematy bieżące uczestnicy wysłuchali prelekcji o bezpieczeństwie, zapoznali się ze sprawozdaniami samorządowców jak również wybrali delegatów na walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej.
 Zebranie otworzył sołtys Kaniowa Marek Pękala, który odczytał obszerny raport z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Zwrócił szczególną uwagę na wzrastającą liczbę samochodów ciężarowych dojeżdżających do zakładów przemysłowych i na place budowy posesji prywatnych. Poinformował m.in. także o rozmowach z władzami gminy Wilamowice w sprawie austriackiego kamienia granicznego z Kaniowa znajdującego się obecnie w Dankowicach. Spotykał się z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, prezesem BudTor-u, władzami naszej gminy itd. Zapowiedział powstanie w najbliższej przyszłości boiska do siatkówki na terenie parku wiejskiego.

     

Jeśli chodzi o sprawozdanie wójta Artura Beniowskiego to - wzorem lat ubiegłych - koncentrowało się ono wokół inwestycji już wykonanych i dopiero planowanych. I tak: Postawiony został przystanek autobusowy na ul. Jawiszowickiej i zabezpieczono w tamtym rejonie miejsca do wysiadania. Na bieżąco wykonywane są remonty cząstkowe oraz czyszczenie przepustów. Rozpoczęło się utwardzanie poboczy przy ul. Kóski. Ukończono prace remontowe na ul. Furczyka. Starostwo Powiatowe dokończyło asfaltowanie ul. Batalionów Chłopskich, będzie wyasfaltowany parking przy LKS "Przełom".W fazie projektowania jest chodnik przy ul. Dankowickiej. Asfalt zyskała ul. Rybacka. Na terenach rekreacyjnych w Kaniowie zostanie wykonana siłownia zewnętrzna. Środki na ten cel będą pochodziły z PG SILESIA (w ramach usuwania szkód górniczych), z Ministerstwa Sportu (najprawdopodobniej) oraz z budżetu gminy Bestwina. Rozpocznie się budowa potrzebnego parkingu na skrzyżowaniu ul. Kóski i Batalionów Chłopskich, w sąsiedztwie kościoła. Gminny magazyn przeciwpowodziowy jest w fazie konstrukcji. Pozyskiwane są środki na inwestycje z "powodziówek", profity z zewnętrznych źródeł czerpią też organizacje społeczne i stowarzyszenia - "Kaniowski Karp Królewski" zyskał dofinansowanie na "Rybaczówkę".

     

Planem priorytetowym dla sołectwa Kaniów od początku kadencji była wymiana azbestowej sieci wodociągowej. Wszystko wskazuje na to, że dokona się to już w roku bieżącym i cała miejscowość będzie wolna od azbestu. Rury rozwiązują sukcesywnie wieloletni problem z jakością wody czy nawet jej brakiem w okresach wzmożonego poboru.
 Wiele wyzwań postawiła przed gminą Bestwina reforma oświaty. Inwestycje z nią związane opisywaliśmy szczegółowo w artykule "Gminny pomysł na szkoły" (MG 7-8 2017), tym niemniej. Pojawił się natomiast pewien problem z żywieniem - wójt poinformował, że z powodu remontu ZSP Bestwinka kuchnia musiała zostać zamknięta i odbył się przetarg na dostarczenie uczniom posiłków. Niestety firma, która wygrała, zaoferowała usługi bardzo niskiej jakości i spotkało się to ze zdecydowaną reakcją rodziców i wójta. Po remoncie kuchni w Bestwince będzie ona dostarczała posiłki dla szkół w całej naszej gminie a kuchnia w Bestwinie zostanie zlikwidowana.

     

Poza tym, wójt przypomniał o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, pogratulował sukcesów strażackiej drużynie ratownictwa wodnego, kajakpolistom, orkiestrze dętej i wielu innym osobom i instytucjom. Osobne słowa uznania należą się uczestnikom V Dożynek Gminnych w Bestwince.
 Pochodzący z Kaniowa komendant Brosz w kilku słowach przedstawił własną osobę i karierę zawodową, po czym stwierdził, że Kaniów jest sołectwem relatywnie bezpiecznym. "Dobrą robotę" spełnia tutaj dzielnicowy Tomasz Kondziołka. Problemy stwarza intensywny ruch w rejonie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji oraz kradzieże zgłaszane w miesiącach dużego napływu wczasowiczów. Jednak jeszcze większe niebezpieczeństwo wiąże się z oszustwami przy zakupach internetowych. Komendant zachęcił mieszkańców do korzystania z internetowych i mobilnych systemów kontaktu z Policją: Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji "Moja Komenda".
 Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję i wolne wnioski. Osobną częścią zebrania stał się wybór 14 delegatów na zebranie walne Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Całe zebranie wraz z wyborami przebiegło w rzeczowej, spokojnej atmosferze.

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl