Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Nie pal trawy i liści
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-09-25

Co robić z liśćmi i odpadami zielonymi?

Rozpoczęła się jesień, czas w którym właściciele nieruchomości stają przed problemem
co zrobić z dużą nieraz ilością zwiędłych liści i resztek roślinnych pochodzących z pielęgnacji ogrodu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku spalanie liści na terenie Gminy Bestwina jest zabronione. Zakazy takie obowiązują nie tylko w Polsce ale w wielu krajach świata i mają swoje naukowe uzasadnienie. Spalanie wilgotnych liści i gałęzi powoduje długotrwałą emisję do powietrza pyłów i gazów, które działają alergizująco, powodują kaszel i schorzenia dróg oddechowych. Zawierają takie trucizny jak:
- tlenek węgla,
- tlenki azotu,
-wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Te ostatnie są związkami rakotwórczymi. Dodatkowo jeśli spalający liście dołoży do ogniska na rozpałkę śmieci zawierające np. tworzywa sztuczne, spowoduje wytworzenie w swoim najbliższym otoczeniu substancji z grupy dioksyn, które są jeszcze bardziej toksyczne niż WWA, potrafią kumulować się w organizmie człowieka, powodować nowotwory i mutacje genowe a przez to rujnować zdrowie nas samych i naszych najbliższych.
Spalanie liści w okresie jesiennym powoduje wzrost niskiej emisji w sezonie grzewczym, zwiększa i tak już kilkukrotnie lub nawet kilkunastokrotnie przekroczone dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, którym przecież wszyscy oddychamy.
O kiepskiej jakości powietrza w okresie grzewczym można przekonać się np. odwiedzając stronę www.bestwina.pl. , gdzie klikając w zakładkę MONITORING POWIETRZA zostaniemy przekierowani na stronę Systemu Monitoringu Jakości Powietrza prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem problemu zagospodarowania liści jest ich kompostowanie na działce lub przekazywanie do PSZOK w Kaniowie przy ul. Młyńskiej. W wyniku kompostowania skoszonej trawy oraz suchych liści można uzyskać zbilansowany i ekologiczny nawóz do zasilania własnego ogrodu.

PSZOK w Kaniowie czynny jest w następujących dniach:
- do końca października 2017 r. w środę, piątek i sobotę w godz. od 10.00 do 18.00 ,
- od 2 listopada 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w piątek od 10.00 do 16.00  i sobotę w godz. od 10.00 do 14.00


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl