Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Finał IV Gry Wiejskiej
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-09-21

Finał  Gry Wiejskiej - Łukasz Rauer zwycięzcą

W Gminnej Bibliotece Publicznej 20 września zakończyła się IV Interaktywna Gra Wiejska "Poznajemy Gminę Bestwina". To pierwsza w Polsce inicjatywa tego typu - uczestnicy wykonując różnorodne zadania uczą się geografii i historii naszej ziemi, zaznajamiają się z sylwetkami sławnych mieszkańców i przy okazji  trenują szare komórki. Rokrocznie honorowy patronat nad Grą sprawuje wójt gminy Bestwina Artur Beniowski a patronat medialny - "Magazyn Gminny".
 Z dziesięcioma podanymi na stronie internetowej zadaniami zmierzyło się w sumie osiemnastu graczy a zatem więcej niż w latach ubiegłych. Z pewnością na wzrost frekwencji wpływ miały atrakcyjne nagrody: smartfon, kamera sportowa, gogle do smartfona, głośnik Bluetooth itd. Wszystko to ufundowane przez sponsorów - Bank Spółdzielczy Czechowice - Dziedzice - Bestwina, Radcę Prawnego Mariusza Borucha a także firmę  ITSys Krzysztof Nowak.

     

Co sprawiło najwięcej kłopotów? Było kilka "pułapek" ale przecież są one konieczne, by zbytnio nie zaniżać poziomu. Oto pytanie nr 8, z gatunku tych trudniejszych : "Na cmentarzu w Janowicach stań przed Krzyżem przodem, idź 3 groby w lewo, 2 do tyłu, 4 w prawo, 1 do tyłu i 1 w prawo. Napisz czyj to jest grób, z datami życia" (chodziło o Zofię i Floriana Kubików). Z kolei specjalnych problemów nie nastręczało zadanie 6: "Podaj hasło widoczne w bankomacie Banku Spółdzielczego w Bestwinie". Niekiedy trzeba było się nachodzić i na przykład zrobić sobie zdjęcie na tle boisk do kajak - polo - jednakże czas na dostarczenie rozwiązań wynosił aż dwa miesiące.

     

Podczas gali finałowej graczy i pozostałych gości przywitała dyrektor GBP Teresa Lewczak. Przybył do biblioteki przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, dyrektor Banku Spółdzielczego Agata Dąbrowska a wraz z nimi… przedstawiciele dawnych, spotykanych na wsi zawodów! Tradycją Gry Wiejskiej stało się bowiem spotkanie przebierańców. W czytelni stawił się rolnik, piekarz, szewc, nie zabrakło krawcowej, gospodyni oraz… pustelnika.

Wyniki tegorocznej Gry Wiejskiej przedstawiają się następująco: I miejsce i główna nagroda: Łukasz Rauer, II - Bernadeta Kozyra, III - Jakub Rusin, Kacper i Tomasz Caputa, Weronika Czana, Sławomir Frączek. Przyznano także nagrodę specjalną za najlepsze przebranie - bon o wartości 200 złotych na zakup książek w księgarni "Na Lesisku". Wyróżnienie to zdobyła Weronika Czana w stroju gospodyni. Warto nadmienić, że udział wzięło wiele osób spoza gminy Bestwina co wskazuje na coraz większą popularność zabawy.

Więcej zdjęć: Galeria

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl