Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Nowi nauczyciele mianowani
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-09-13

Nowi nauczyciele mianowani

Dwunastu pracowników gminnych placówek oświatowych otrzymało podczas sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 11 IX 2017 r. akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jest to najwyższy poziom awansu zawodowego w szkolnictwie, jaki można uzyskać w gminie. Wójt Artur Beniowski złożył gratulacje a następnie, wspólnie z przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Magdaleną Wodniak - Foksińską wręczył akty nauczycielom..

     

     

Oto lista nauczycieli, którzy uzyskali awans: Anna Krywult - Dyrek, Józefa Waliczek, Katarzyna Gawlik, Anna Pach, Anna Palowska, Edyta Zemanek - Bierońska, Barbara Górka, Edyta Mynarska - Berkowska, ks. Mariusz Chwedczuk, Michał Matras, Marta Iwańska - Siwek, Małgorzata Węgrzyn - Kędzior.

     

     

     

     

     

     

     

Odebraniu dokumentów towarzyszyły panie dyrektor szkół w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie: Agata Rak, Danuta Tekieli - Herman, Urszula Kal i Krystyna Bryksa.

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl