Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zaproszenie na szkolenie
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-09-08

ZAPROSZENIE
na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

 Wójt Gminy Bestwina oraz przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Bestwina oraz pracowników tych punktów na szkolenie dot. obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych oraz ustawowo planowaną kontrolą punktów sprzedaży. 

Szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie, ul. Krakowska 123 w dniu 27 września 2017 r. o godz. 9.00

Program szkolenia:

  • Prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Prawo i zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Warunki miejscowe Gminy w zakresie polityki wobec alkoholu.
  • Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców sprzedających alkohol (m.in. kontrola oświadczeń składanych corocznie) przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Zmiany ustawowe w zakresie składania oświadczeń i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016.

Czas trwania szkolenia: 2 godziny

Po przeprowadzonym szkoleniu istnieje możliwość skorzystania z konsultacji.

Szkolenie prowadzić będzie:

Waldemar Saltarius - praktyk samorządowy po szczegółowej kontroli NIK-u w tym zakresie; pełnomocnik Burmistrza/Wójta w 2 gminach na śląsku cieszyńskim ds. uzależnień i przemocy; od 18 lat przewodniczący Gminnych Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w gminach Strumień, Chybie i Skoczów na śląsku cieszyńskim; właściciel i wykładowca firmy profilaktyczno - szkoleniowej, która prowadziła te i podobne szkolenia dla ponad 150-ciu Gmin województwa śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i powiatów: Mława, Bielsko-Biała, Bartoszyce.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, pracownicy odpowiedzialni za wydawanie zezwoleń, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie. 


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl