Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Kościół w Bestwinie na jubileuszowym szlaku ewangelików
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-08-11

Kościół w Bestwinie na jubileuszowym szlaku ewangelików

   W ostatnim czasie ukazała się interesująca broszura poświęcona kościołowi Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Przygotował ją Regionalny Instytut Kultury w Katowicach z okazji obchodów 500 - lecia Reformacji. Powód może nieco dziwić gdyż świątynia od dawna jest rzymskokatolicka - jednak przez pewien czas służyła także kalwinom, czyli wyznaniu ewangelicko - reformowanemu (helweckiemu).

   W drugiej połowie XVI wieku za sprawą właścicieli Bestwiny, Myszkowskich, kościół przeszedł w ręce protestanckie (w diecezji krakowskiej postąpiono w ten sposób z ok. 1/3 kościołów). Wymowny ślad obecności kalwinów to oczywiście renesansowy nagrobek Stanisława Myszkowskiego i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich. Nagrobek ten to de facto cenotaf, czyli grób symboliczny, Myszkowskich pochowano na cmentarzu ewangelickim w Krakowie. W 2015 roku rozpoczęły się prace mające na celu konserwację pomnika - w ich toku dokonano dalszych odkryć, mowa szczególnie o renesansowych malowidłach w prezbiterium.

   Ulotka składa się z kilku krótkich rozdziałów: Historia parafii, opis świątyni, wyposażenie kościoła, odkrycia konserwatorskie, nagrobek Stanislawa i Jadwigi Myszkowskich. Autorką opracowania jest Irena Kontny, broszura jest częścią serii "Zabytki ewangelickie województwa śląskiego".

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl