Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podsumowanie projektu kulturalnego
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-07-27

Czesław Kubik uczy i wystawia - podsumowanie projektu kulturalnego

W majowym "Magazynie Gminnym" oraz na stronie Urzędu Gminy Bestwina ukazał się wywiad z Czesławem Kubikiem - stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypomnijmy, iż we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury pan Czesław realizował projekt "Wybrane prace rolnicze i zwyczaje wiejskie w okresie rocznym". Artysta wykonał cykl płaskorzeźb przedstawiających powszechne jeszcze kilkadziesiąt lat temu prace na roli i w gospodarstwie domowym: siew zboża, koszenie, młócenie, wypiek chleba, deptanie kapusty jak również skubanie pierza. Inicjatywa spotkała się z uznaniem ministra Piotra Glińskiego, który skierował do twórcy specjalny list.

     

Dla najmłodszych miłośników sztuki ludowej Czesław Kubik poprowadził zajęcia w formie warsztatów. Zapoznając się z życiem dawnej polskiej wsi mali goście niejednokrotnie okazywali zdumienie, ale też zaciekawienie, zgodnie ze słowami kustosza Muzeum Andrzeja Wojtyły: Dzieci nie widzą już na polach koni, które kiedyś pomagały gospodarzom przygotować pole pod zasiew, zboża nie kosi się kosą a później młóci cepami - dziś wszystkie te prace wykonuje kombajn. W domach natomiast już nikt nie urządza skubaczek, sporadycznie kiszona jest kapusta czy pieczony chleb. Opowieść o dawnej wsi zaklętej w rzeźbie była więc dla dzieciaków niezwykłym przeżyciem. W drugiej części zajęć sami uczestnicy weszli w buty ludowego artysty: malowali farbami akrylowymi wystrugane z drewna bociany. Rzeźby można było oczywiście zabrać do domu.

     

Pokłosiem działań pana Czesława jest ponadto wystawa trwająca od 20 lipca do 15 września 2017 r. Otwarcie w dniu 20 VII zgromadziło wielu gości, w tym również przedstawicieli świata kultury z naszej gminy i spoza niej. Oprócz wspomnianych płaskorzeźb opatrzonych wierszami Walerii Owczarz zaprezentowane zostały inne, równie piękne i nagradzane dzieła. Na bestwińskim Muzeum się nie skończy - wystawa 20 sierpnia zawita do Regionalnego Ośrodka Kultury, a w styczniu przyszłego roku będzie towarzyszyła powiatowemu spotkaniu z twórcami i animatorami kultury w starostwie.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl