Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Książka o Adolfie Gaschu
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-03-20

Adolf Gasch poznany na nowo

Osiem lat temu ukazała się pierwsza, skromna objętościowo broszurka poświęcona dzierżawcy kaniowskiego folwarku i znanemu hodowcy karpia, Adolfowi Gaschowi. W roku 2017 temat powraca w postaci profesjonalnie wydanej książki. Publikacja liczy 90 stron i zawiera cały dostępny stan wiedzy o zdobywcy wielu prestiżowych nagród a także twórcy nowej odmiany popularnej ryby.
 Książka ma w zasadzie dwóch autorów. Pierwszym z nich jest redaktor "Magazynu Gminnego" Sławomir Lewczak, który napisał część biograficzną i artykuły omawiające poszczególne obszary działalności hodowcy. Drugi autor to... sam Adolf Gasch. Opracowanie zawiera teksty, jakie wyszły spod jego pióra ukazując się przeszło sto lat temu w "Okólniku Rybackim". Dziś, po ocaleniu od zapomnienia, czytelnicy mogą odkryć je na nowo. Niejeden współczesny właściciel stawów mógłby skorzystać z mądrości wielkiego teoretyka i praktyka rybactwa - wszak Gasch wydał swego czasu podręcznik cieszący się uznaniem w całej Europie.

Wydanie publikacji nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie ze strony Lokalnej Grupy Rybackiej "Bielska Kraina" a także życzliwości Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie. Adolf Gasch jest postacią powszechnie kojarzoną z Kaniowem a zatem i z gminą Bestwina, toteż wydawnictwu przyświeca cel promocyjny. Już wcześniej tematem zainteresowało się ogólnopolskie pismo "Przegląd Rybacki" drukując na swoich łamach wybrane artykuły.
Co w książce jest nowego? Opatrzona została wstępem wprowadzającym w całość. Kolejny rozdział w kolejności chronologicznej prezentuje dzieje rybactwa na naszej ziemi, szczególnie w Bestwinie i w Kaniowie. W artykule biograficznym poprawiono i uzupełniono życiorys Gascha: dodano dane dotyczące jego rodziny, żon i dzieci. Rozwinięto wątek studiów w Hohenheim (a także braci Gascha również studiujących w tej uczelni). Uzupełniono biografię także o następujące fakty: Działalność we Włoszech, działalność w Radzie Powiatowej, pomoc powodzianom. W tymże artykule umieszczono informacje o śmierci, pochówku i usytuowaniu grobu hodowcy. Znacznie rozbudowano wątek współczesny w związku z powstaniem Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski".

Ponadto książka zawiera trzy teksty pod wspólnym tytułem "Nieznane oblicze Adolfa Gascha". Jest również recenzja wspomnianego wyżej podręcznika oraz nekrolog hodowcy. Artykuły autorstwa Gascha dają wyobrażenie o jego wielkiej wiedzy i talencie. Oprócz raportu przygotowanego na wystawę rybacką w Berlinie w 1880 r. zamieszczono fachowe opracowania pt.: "O wodach złotodajnych" (hodowla ryb na polach ryżowych) oraz "O spieniężaniu naszych ryb stawowych". Na końcu dodano obszerną bibliografię, wypisy z pracy austriackiej, jak również najważniejsze nagrody uzyskane przez Adolfa Gascha.
Całkowicie zmieniony i rozbudowany został materiał zdjęciowy. Autor pozyskał z Austriackiego Towarzystwa Rybackiego portret Adolfa Gascha, niepublikowany od stu lat. Nie zapomniano o fotografiach grobowca bohatera, folwarków w Ligocie i w Kaniowie, akademii rolniczej w Hohenheim, reprodukcjach medali i wyróżnień, artykułów wspomnieniowych z prasy austriackiej oraz zdjęciach obrazujących współczesność rybactwa i wędkarstwa w Kaniowie. Dodatkowo obejrzymy fotografie związane z działalnością Lokalnej Grupy Rybackiej "Bielska Kraina". W sierpniu i wrześniu 2016 r. autor książki przebywał we Włoszech - wykonał zdjęcia miejscowości Salsomaggiore Terme i pól ryżowych w północnej części kraju gdzie Gasch prowadził eksperymentalną hodowlę.

Książka będzie dostępna do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury, w Muzeum Regionalnym i w Gminnej Bibliotece Publicznej
Cena: 15 PLN


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl