Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zebranie i wybory w TMZB
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-03-17

TMZB ma nowy zarząd

Marcowe zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej zostało zdominowane przez dwie główne kwestie: wybory nowego zarządu oraz organizację XIII Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych, jaki w czerwcu odbędzie się w Bestwinie. W dniu 16 III do Muzeum Regionalnego przybyli członkowie TMZB a także goście, na czele z wójtem Arturem Beniowskim i przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem.
 Jak podała do wiadomości przewodnicząca Dorota Surowiak, Towarzystwo liczy 44 członków stałych i czterech honorowych. Poza tym istnieje dziesięcioosobowa grupa młodzieży "Zapomniane - Odkrywane". Działalność jest wieloaspektowa. Pasjonaci historii i tradycji mogą się pochwalić udaną współpracą z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury czy innymi stowarzyszeniami. Wydarzenia z życia przyjaciół naszej gminy były w większości zrelacjonowane w "Magazynie Gminnym". Do najciekawszych należały zajęcia warsztatowe takie jak "Dziady Bestwińskie", "Od krzesiwa do żarówki", "Jak to dawniej przygotowywano się do świąt Bożego Narodzenia" itd. W maju zorganizowano spotkanie integracyjne w Janowicach, zaś w lipcu - ognisko. Aktywnie włączono się w przyjęcie pielgrzymów z Francji przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Opieką otaczano groby zasłużonych, w tym Pawła Godynia, Józefa Braszki i Romana Kozika.
 Nie bez znaczenia okazały się spotkania z członkami innych towarzystw regionalnych. Procentuje ona wymianą doświadczeń, dzielenia się specyfiką poszczególnych miejscowości. Poza zjazdem na Zamku Sułkowskich w Bielsku - Białej członkowie zaznaczyli swą obecność na konferencji popularnonaukowej "Dankowice, przeszłość i teraźniejszość". Została ona zorganizowana z okazji 15 lecia powstania Towarzystwa Miłośników Dankowic. W Bibliotece Śląskiej w Katowicach wystawę poświęconą pożarowi rafinerii w Czechowicach - Dziedzicach otworzył pan Michał Kobiela z Kaniowa.
 W Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka miały miejsce wernisaże artystyczne czy też spotkania o tematyce historycznej, na przykład poświęcone "Sokołowi". Podczas jednego ze spotkań trojgu członkom TMZB wręczono nagrody "W duchu Oskara Kolberga". Podobnie intensywną współpracę nawiązywano z Gminną Biblioteką Publiczną. Nie mogło zabraknąć Towarzystwa na uroczystościach gminnych (dożynki, imprezy plenerowe), patriotycznych i kościelnych. Dorota Surowiak podziękowała wszystkim, którzy zatroszczyli się o renowację zabytkowego tabernakulum z kościoła Wniebowzięcia NMP. 
 Wymieniać można w nieskończoność! Ciekawi mogą uzupełnić swoje wiadomości wchodząc na facebookowy profil Towarzystwa lub czytając artykuły w prasie lokalnej i parafialnej. Co dwa lata odbywa się gra terenowa o puchar Wójta Gminy Bestwina pod auspicjami TMZB - w roku 2017 uczestnicy będą rywalizować w Kaniowie.

     

Przeprowadzone na zebraniu walnym głosowanie wyłoniło nowy zarząd. Przez kolejne dwa lata pracować w nim będą: Przewodnicząca - Dorota Surowiak, I zastępca - Andrzej Wojtyła, II zastępca - Małgorzata Łukoś, sekretarz - Anna Puczka, skarbnik - Stanisław Zieleźnik, członkowie - Sławomir Ślósarczyk i Zofia Gaździak. Złożono poza tym wnioski, wśród których interesująco prezentuje się propozycja uzupełnienia napisu na nagrobku arcyksięcia Leona Habsburga o nazwisko jego teściowej - Ireny Montjoye z domu O’Donnell, również złożonej w tym samym grobowcu.
 Wójt Artur Beniowski podziękował za wszystko, co TMZB uczyniło dla zachowania naszej rodzimej kultury i pamięci historycznej. Życzył udanej współpracy z gminą Bestwina w kolejnym roku.

Zdjęcia przekazała Dorota Surowiak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl