Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Walne zebranie OSP Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-02-06

Ratowanie to ich specjalność - Walne zebranie OSP Bestwina

 "Wystawione tutaj puchary i zakupiony sprzęt świadczą o nieustannym rozwoju jednostki" - mówili wójt Artur Beniowski oraz prezes OSP w Bestwinie Jan Wróbel - "To zresztą nie wszystko, ale druhowie nie chcieli już odkręcać kół od Stara czy demontować pieca by pokazać te nabytki tutaj, w dużej sali!".

W podobnym tonie wypowiadał się podczas walnego zebrania w dniu 4 lutego prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, reprezentujący także Zarząd Powiatowy. Idąc za przykładem wójta pochwalił bestwińską jednostkę głównie za sukcesy odniesione na polu ratownictwa medycznego. Jeszcze raz powtórzmy, że drużyna w różnym składzie zwyciężyła w VII Międzynarodowych Maltańsko - Strażackich Manewrach Ratowniczych w Szczyrku, zajęła I miejsce w Manewrach Strzelecko - Maltańskich w Suchej Beskidzkiej i II miejsce podczas III Podbabiogórskich Zawodów Ratowniczo - Gaśniczych w Lachowicach. Dla mieszkańców gminy Bestwina zostało z kolei zorganizowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

     

Niestrudzonym kronikarzem OSP Bestwina jest dh Jan Ozimina. Tworzona przez niego księga została kroniką wzorową na szczeblu powiatowym  i wojewódzkim oraz trafiła na XXIII Ogólnopolski Konkurs Kronik. Tam uzyskała status Kroniki Wzorowej. Strażacy podkreślają iż w roku minionym druhowie Jan Ozimina i Marceli Kraus bardzo wiele czasu poświęcili przy załatwianiu różnorakich spraw formalnych dla jednostki. 

W sprawozdaniu prezesa tradycyjnie została przedstawiona krótka statystyka. Jednostka liczy 136 członków, w tym 91 czynnych, 10 honorowych i 35 wspierających. Do straży należy 30 pań.  Istnieje także ośmioosobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W r. 2016 do akcji ratowniczych wyjeżdżano 43 razy - dziewięciokrotnie do pożarów, 32 razy do zagrożeń miejscowych zaś dwa alarmy okazały się fałszywe. Najczęściej, bo aż czterdzieści razy w akcjach uczestniczył druh Remigiusz Żurowski. Strażacy społecznie przepracowali 3100 godzin wykonując takie prace jak częściowy remont okuć kominów, malowanie części socjalnej, remont byłego gabinetu prezesa i przerobienie go na drugi pokój sypialny pod wynajem, aranżację ścian w pomieszczeniach sali szkoleniowej. Zakupiono m.in. miernik wielogazowy, hełmy, rękawice, latarki, buty, mundury, kamizelki. Dzięki wsparciu gminy wyasfaltowany został również parking przed strażnicą.

Aktywnie i licznie bestwińscy strażacy uczestniczyli w gminnych imprezach, w uroczystościach państwowych i kościelnych. Pomagali w zbiórce żywności, akcjach krwiodawstwa i mammografii. Zorganizowali dni otwartej remizy, spotkania dla młodzieży, wycieczkę dla druhów na wystawę do  Gliwic i  Centrum Edukacji przeciwpożarowej w Chorzowie, wyjazd do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Utrzymywali intensywną współpracę z Urzędem Gminy a także wszelkiego typu instytucjami i stowarzyszeniami.

Za poświęcenie wymagające często rezygnacji z wolnego czasu dziękował wójt gminy Bestwina, Artur Beniowski. Państwową Straż Pożarną reprezentował bryg. Grzegorz Piestrak, zaś Policję - dzielnicowy, mł. asp. Mirosław Paszek. Przybył ponadto przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, zastępca wójta Marcin Kanik, radni powiatowi Jan Stanclik i Bogusław Stolarczyk, a wraz z nimi dyrektorzy i prezesi różnych gminnych placówek czy organizacji. Nie zabrakło gości z Maltańskiej Służby Medycznej. Ksiądz proboszcz Cezary Dulka przyrównał strażaków do współczesnych rycerzy stających w boju na pierwszej linii, zapraszając ich zarazem na uroczystości Wielkiego Tygodnia. Prezes Zarządu Gminnego Herbert Szeliga zaapelował o poparcie inicjatywy ustawodawczej przyznającej członkom OSP dodatek emerytalny.

Odznaczenia stażowe za wysługę lat otrzymali: 45 lat - Jan Rybski; 30 lat - Wiesław Ślosarczyk; 20 lat - Tadeusz Nycz; 15 lat - Urszula Furtek, Piotr Górka,  Łukasz Pyś, Aleksander Ślosarczyk, Wojciech Zdeb; 10 lat - Wojciech Sobik, Anna Kulesza, Sylwia Jonkisz, Mateusz Kubik; 5 lat - Remigiusz Żurowski.

Więcej zdjęć : Galeria


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl