Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 5 [6] [7] [8] [9 >>>
Walne zebranie OSP Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

OSP Janowice: Historyczny awans Herberta Szeligi


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

OBWIESZCZENIE
Wojewody Śląskiego
z dnia 3 lutego 2017r.

>>> TREŚĆ OBWIESZCZENIA <<<


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Bestwinka
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

OSP Bestwinka: Samochód na 105-tkę!


[czytaj więcej]
Ferie z Urzędem Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

Podróże za niejeden uśmiech - podsumowanie ferii z Urzędem Gminy


[czytaj więcej]
Informacja LGD
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

08 lutego 2017 r.  Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłosiła nabory wniosków w ramach podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału
społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.


[czytaj więcej]
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-08

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bestwina".
Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów w sprawie projektu Programu.


[czytaj więcej]
Zebranie Klubu Seniora w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-06

Rozdano statuetki "Seniora Roku"


[czytaj więcej]
Bezpłatne badania mammograficzne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-06

Kończysz 50 lat? Zrób mammografię!


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-06

Ratowanie to ich specjalność - Walne zebranie OSP Bestwina


[czytaj więcej]
Nowy samochód stowarzyszenia "Razem"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-06

"Razem" ma nowy samochód


[czytaj więcej]
Podsumowanie wystawy "Kolory lasu"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-06

"Kolory lasu" według pana Darka


[czytaj więcej]
Noworoczny turniej piłki siatkowej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-06

Triumf "Carmaxu" w noworocznym turnieju siatkówki


[czytaj więcej]
Walne zebranie Spółki Wodnej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-02

Dobry rok dla Spółki Wodnej - zebranie sprawozdawcze


[czytaj więcej]
Nagrody dla sportowców i działaczy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-02

Sportowe laury Starosty Bielskiego - "nasi" wyróżnieni!


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-02UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach 08-10.02.2017r.


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 5 [6] [7] [8] [9 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl