Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2016/2017
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny O¶rodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 5 [6] [7] [8] [9 >>>
Dzień Sołtysa 2017
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-10

11 marca pamiętajmy o sołtysach!


[czytaj więcej]
Dzień Kobiet w Klubie Seniora
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-09

Kwiaty i życzenia w Klubie Seniora


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-08UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 15.03.2017r.


[czytaj więcej]
Walne zebranie Stowarzyszenia "Z Sercem na Dłoni"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-06

"Siła tkwi w drużynie" - Zebranie sprawozdawcze w Stowarzyszeniu "Z Sercem na Dłoni"


[czytaj więcej]
Zwycięstwo Tomasza Janusza i Agnieszki Chwałek
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-06

"Skazani na sukces" - Zwycięstwo Tomasza Janusza i Agnieszki Chwałek


[czytaj więcej]
Protokół z konsultacji społecznych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-03

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu
Programu Ograniczenia Emisji
w Gminie Bestwina na lata 2017-2020


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-01

W dniu 01/03/2017 r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" partner projektu OWES rozpoczyna nabór na pakiet innowacji. Je¶li Wasza organizacja ma pomysł na now± usługę albo na nowy produkt, zapraszamy, wesprzemy Was w procesie tworzenia.


[czytaj więcej]
Zaproszenie na konferencję
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-01

Pedagodzy i psycholodzy szkół gminy Bestwina serdecznie zapraszaja nauczycieli i rodziców na konferencję szkoleniowo-metodyczn±

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Prezentacja żeńskiej drużyny KSGB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-28

Poznaj siatkarki KS Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
KOMUNIKAT
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-28

UWAGA GRYPA PTAKÓW !!!

W zwi±zku z wyst±pieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje o wprowadzonych restrykcjach dotycz±cych utrzymywania drobiu.

>>> Tre¶ć komunikatu  <<< 


[czytaj więcej]
Zebranie i wystawa KGW Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27

Kronika pisze się nadal...
Zebranie i wystawa Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Kaniów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27

Liderzy społecznego zaufania
Zebranie sprawozdawcze OSP Kaniów


[czytaj więcej]
I Memoriał Karola Ryszki
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27

Jego imię nigdy nie zaginie
I Memoriał Karola Ryszki


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 03.03.2017r.


[czytaj więcej]
Bezpłatne badania mammograficzne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-27

Zrób mammografię na Dzień Kobiet!


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 5 [6] [7] [8] [9 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich
     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl