Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 5 [6] [7] [8] [9 >>>
Nagroda "Superucznia" - IV edycja
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-23

Oliwia Świgoń z tytułem "Superucznia" ZSP Kaniów


[czytaj więcej]
Informacja o projektach inwestycyjnych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-23

Informacja o projektach inwestycyjnych - czerwiec 2017


[czytaj więcej]
VI Święto Sportu w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-23

Zarząd LKS Przełom Kaniów zaprasza do udziału w Charytatywnym VI Święcie Sportu, które w tym roku odbywać się będzie pod hasłem "Gramy dla Karolinki i Roberta".

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
KOMUNIKAT
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-22

Wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych prosimy o ograniczenie przywożenia odpadów zielonych na PSZOK. Natomiast posiadaczy kompostowników o ich racjonalne wykorzystanie, zmierzające do całkowitego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na nieruchomości.


[czytaj więcej]
Protokół z konsultacji społecznych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-22

Protokół z dnia 21 czerwca 2017 r. z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości,
położonych na terenie gminy Bestwina, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


[czytaj więcej]
Sukces strażaków z OSP Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-22

Fachowcy od ratowania - drużyna z OSP Bestwina wysoko w prestiżowych zawodach


[czytaj więcej]
Historia Włościańskiej Spółdzielni Rybackiej w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-22

W jedności siła, czyli krótka historia
Włościańskiej Spółdzielni Rybackiej w Bestwinie


[czytaj więcej]
ABC profilaktyki - część 2
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-20

ABC profilaktyki - część 2
Pojęcie uzależnienia i uzależnienie od alkoholu


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-19

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, o zakończeniu objazdu związanego z zamknięciem drogi powiatowej 4444S w km 1+320 , ul Krakowska w rejonie stawów w Bestwinie w związku z realizacją inwestycji :

"Przebudowa przepustu pod drogą powiatową 4444 S w km 1+320 w Bestwinie,
ul. Krakowska"


[czytaj więcej]
Turnieje Kajak - Polo w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-19

Próba sił przed "World Games" - weekend z kajak - polo


[czytaj więcej]
XXIX Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-19

  

W poniedziałek 26 czerwca 2017r.
o godz. 15:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
Święto Gminy Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-19

Śpiewem przeganiamy chmury - Święto Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-19UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 21.06.2017r.


[czytaj więcej]
Pogrzeb doktora Franciszka Magi
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-19

Człowiek wiary i rozumu
Uroczystości pogrzebowe doktora Franciszka Magi


[czytaj więcej]
Otwarcie sezonu na OSWiR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-19

Kuba Krystyan powitał lato!
Koncert Gwiazdy "Idola" rozpoczął sezon wypoczynkowy na "Żwirowni"


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 5 [6] [7] [8] [9 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl