Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2016/2017
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny O¶rodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 5 [6] [7] [8] [9 >>>
Tomasz Janusz z Pucharem Beskidów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-29

Puchar Beskidów dla Tomasza Janusza


[czytaj więcej]
Dziecięce zawody wędkarskie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-29

Rodzinny wymiar łowienia - dziecięce zawody wędkarskie


[czytaj więcej]
KGW Janowice w Krakowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-29

KGW Janowice w Krakowie - relacja wspomnieniowa


[czytaj więcej]
ZAPROSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-25

Dzień Rado¶ci na terenach rekreacyjnych w Kaniowie

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-24

Urz±d Gminy w Bestwinie informuje o wolnych terminach wynajęcia hali sportowej w Kaniowie.


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-23

W zwi±zku z rezygnacj± z pełnionej funkcji Zastępcy Wójta Gminy Bestwina chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Bestwina za 2,5 letni± możliwo¶ć pracy dla dobra naszej "małej ojczyzny".

Dziękuję Panu Wójtowi Arturowi Beniowskiemu i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, radnym gminy Bestwina na czele z Przewodnicz±cym Rady Gminy Panem Jerzym Stanclikiem oraz wszystkim organizacjom, kołom i stowarzyszeniom za współpracę , której celem był rozwój gminy Bestwina.

Z wyrazami szacunku
Marcin Kanik


[czytaj więcej]
XV Majówka Stowarzyszenia "Razem"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-23

Złote serce Pana Tadeusza
XV Majówka Stowarzyszenia "Razem"


[czytaj więcej]
III Gminna Gra Terenowa
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-23

Wiedza, sprawno¶ć, zabawa!
III Gminna Gra Terenowa


[czytaj więcej]
Magdalena Solich triumfuje w Łomiankach
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-23

Magdalena Solich triumfuje w Łomiankach


[czytaj więcej]
Noc Muzeów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-23

Noc Muzeów… w duchu Oskara Kolberga


[czytaj więcej]
Zaproszenie na piknik
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-23

Zaproszenie na Piknik Rodzinny w Bestwince 

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Zaproszenie na zawody
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-23

Zaproszenie na Dziecięce Zawody Wędkarskie

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
XXVII Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-23

  

W poniedziałek 29 maja 2017r.
o godz. 15:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
UWAGA!
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-19

"Przebudowa przepustu pod drog± powiatow± 4444S
w Bestwinie ul. Krakowska"


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-19

Rodzicu

Wychodz±c naprzeciw Twoim potrzebom  zwi±zanym z trudno¶ciami z zagospodarowaniem czasu Twojego dziecka w okresie wakacji, proponujemy dla niego spędzenie czę¶ci okresu wolnego od nauki w formie zorganizowanej.
   W lipcu 2017r. w Szkole Podstawowej w Kaniowie zorganizowane będ± półkolonie dla dzieci z terenu gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 5 [6] [7] [8] [9 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich
     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl