Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 2 [3] [4] [5] [6 >>>
Odbiór chemikaliów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-10

ODBIÓR CHEMIKALIÓW
NA TERENIE GMINY BESTWINA 

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Zaproszenie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-10

Wójt Gminy Bestwina
zaprasza

na spotkanie informacyjne w sprawie przystąpienia Gminy Bestwina do realizacji projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych


[czytaj więcej]
Akcja krwiodawstwa
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-10

15 października 2017r. - Akcja krwiodawstwa w Janowicach

Parking przy kościele 9.00 - 13.00

[czytaj więcej]
Konsultacje społeczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-09

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bestwina w przedmiocie

projektu uchwały Rady Gminy Bestwina sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina

oraz

projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


[czytaj więcej]
Zebranie wiejskie w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-09

Zebranie wiejskie w Bestwinie - chodniki poprawią komfort pieszych


[czytaj więcej]
Zapowiedź inwestycji sportowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Inwestujemy w sport - pokłosie kongresu w Warszawie


[czytaj więcej]
Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 1B stanowiącego własność Gminy Bestwina położonego w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 12, obręb Bestwina


[czytaj więcej]
Wykaz nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach
12 - 13.10.2017r.


[czytaj więcej]
Sukcesy Wiktorii Elżbieciak
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Wiktoria na parkietach Europy


[czytaj więcej]
Spotkanie z Anną Jaklewicz
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-06

Chiny odczarowane - spotkanie z Anną Jaklewicz


[czytaj więcej]
Ostrzeżenie IMGW-PIB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-05

 

Ostrzeżenie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego

Silny wiatr! 

>>> Treść ostrzeżenia  <<< 


[czytaj więcej]
Ostrzeżenie IMGW-PIB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-04

 

Ostrzeżenie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego

Silny wiatr! 

>>> Treść ostrzeżenia  <<< 


[czytaj więcej]
Zebranie wiejskie w Janowicach
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-02

Zebranie wiejskie w Janowicach - w oczekiwaniu na salę gimnastyczną i samochód dla OSP


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-02UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 05.10.2017r.


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 2 [3] [4] [5] [6 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl