Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2016/2017
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny O¶rodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 2 [3] [4] [5] [6 >>>
Bestwina młóciła w Jasienicy!
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-07

Bestwina młóciła w Jasienicy!


[czytaj więcej]
Mistrzynie i mistrzowie z Belfastu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-07

Mistrzynie i mistrzowie z Belfastu

Młodzi kajakpoli¶ci z Kaniowa najlepsi na ¶wiecie


[czytaj więcej]
Ogłoszenie - LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-04

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzib± w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81, ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. konkursów, promocji i współpracy - 1 etat (umowa na zastępstwo).


[czytaj więcej]
KGW Janowice - nowe stowarzyszenie w gminie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-04

KGW Janowice - nowe stowarzyszenie w gminie


[czytaj więcej]
Konsultacje
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-04

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarz±dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.


[czytaj więcej]
Uchwała antysmogowa - co trzeba wiedzieć?
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-03

Za miesi±c uchwała antysmogowa wchodzi w życie


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-03

OBWIESZCZENIA

o wydaniu decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Rozbudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drog± powiatow± 4471S ul. Janowicka w m. Bestwina".


[czytaj więcej]
Gazeta Beskidzka o inwestycjach drogowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-01

Bezpieczniej na Janowickiej


[czytaj więcej]
Budowa magazynu przeciwpowodziowego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-01

Magazyn na kryzys


[czytaj więcej]
Kajak Polo na The World Games - podsumowanie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-08-01

"Wyci±gniemy wnioski" - podsumowanie kajak - polo na The World Games 2017


[czytaj więcej]
Prognoza IMGW-PIB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-31

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego

UPAŁY


[czytaj więcej]
ABC profilaktyki - czę¶ć 3
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-28

ABC profilaktyki - czę¶ć 3

MITY NA TEMAT ALKOHOLIZMU


[czytaj więcej]
Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-28

USŁUGI OPIEKUŃCZE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CZECHO-BEST ZAPRASZA


[czytaj więcej]
Wakacyjny Maraton Teatralny w GBP
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-28

Bajki dla najmłodszych


[czytaj więcej]
Trening z Elżbiet± Zarębsk±
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-28

Wielki wycisk na piasku


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 2 [3] [4] [5] [6 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich
     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl