• Dzisiaj jest wtorek, 26/10/2021

  Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Krok 4

KROK IV - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1. Rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta.

  Rada Gminy rozpatruje ponownie uwagi złożone do projektu planu, ale tylko te które nie zostały uwzględnione przez Wójta. Rozstrzygnięcie nieuwzględnionych uwag przyjmuje formę załącznika do uchwały przyjmującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uwzględnienie uwagi przez Radę Gminy powoduje powrót do KROKU II czyli do projektowania planu.

 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera