• Dzisiaj jest wtorek, 26/10/2021

  Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Krok 3

KROK III - Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

 1. Udostępnienie projektu planu do publicznego wglądu.
  Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przekazywana jest w formie obwieszczenia na 7 dni przed planowanym terminem wyłożenia projektu (strona internetowa Urzędu Gminy Bestwina, ogłoszenie w prasie, ogłoszenie w kościołach, tablice ogłoszeń w gminie).
  Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina w terminie określonym w obwieszczeniu.

 2. Składanie uwag do wyłożonego projektu planu.
  W terminie wyznaczonym w obwieszczeniu można składać uwagi do wyłożonego projektu planu. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  Projekt planu zostaje wyłożony na okres minimum 21 dni. Uwagi można składać jeszcze przez dodatkowe 14 dni po upływie terminu wyłożenia.

 3. Złożone uwagi do wyłożonego projektu planu rozpatruje Wójt i rozstrzyga w formie zarządzenia w terminie 21 dni liczone od dnia w którym upłynął termin składania uwag.

!!! Uwzględnienie niektórych uwag może wiązać się z cofnięciem się do KROKU II !!!

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera