• Dzisiaj jest wtorek, 26/10/2021

    Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Krok 1

KROK I - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  1. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Bestwina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta. 
  3. Poinformowanie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiednich instytucji wynikających z ustaw, mieszkańców oraz innych zainteresowanych.
  4. Informacja o rozpoczęciu się prac planistycznych w formie obwieszczenia przekazywana jest za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Bestwina, gazety, ogłoszeń w kościołach oraz wywieszenia na tablicach ogłoszeń w całej gminie. W terminie wyznaczonym w obwieszczeniu można składać wnioski do sporządzanego planu.
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera