• Dzisiaj jest środa, 30/09/2020

    Dzisiaj są imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

01 / 10 / 2019

Zadbajmy o czyste powietrze w gminie

W związku z rozpoczęciem się sezonu grzewczego przypomina się o zakazie spalania w kotłach i piecach domowych paliw węglowych niskiej jakości takich jak muły, flotokoncentraty, słabej jakości miały węglowe, drewno o wilgotności powyżej 20 % a także spalania odpadów. Cała gmina objęta jest systemem zbiórki odpadów  a miejscem wszelkiego rodzaju odpadów tworzyw sztucznych jest worek lub kubeł na odpady, które zabierane lub opróżniane są sprzed posesji. W przypadku większych odpadów jak np. stare meble, zabawki, odpady budowlane można je wywieźć na PSZOK w Kaniowie przy ul. Młyńskiej obok siedziby Kombestu. Dodatkowo co roku organizowana jest objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Spalanie paliw niskiej jakości oraz odpadów w paleniskach domowych powoduje emisję
do najbliższego otoczenia groźnych dla zdrowia i życia substancji takich jak pyły, chlorowodór, cyjanowodór, metale ciężkie, dioksyny itp.  Wywołują one szereg dolegliwości i ciężkich chorób. Rocznie w Polsce z powodu smogu umiera ponad 44 tys. osób. Ponieważ spalanie odpadów w kotłowniach domowych wywołuje największą koncentrację szkodliwych trucizn
w otoczeniu budynku, można powiedzieć, że ktoś kto spala odpady w domu popełnia zbrodnię na sobie i swoich najbliższych.

Przy jesiennych pracach porządkowych należy pamiętać o zakazie spalania  odpadów zielonych, takich jak np. suche liście, chwasty, gałęzie itp. Zgodnie  z  ustawą o odpadach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina odpady zielone objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania i zabronione jest ich spalanie poza instalacjami i urządzeniami. Odpady te można kompostować lub wywieźć na PSZOK w Kaniowie.

Przypadki spalania odpadów lub paliw złej jakości można zgłaszać do Urzędu Gminy Bestwina w godzinach pracy Urzędu - tel. 322157717, 322157716 lub na Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach 322148810.

GALERIA ZDJĘĆ